Конкурси на заміщення вакантних посад

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” 

 

Про затвердження питань на конкурс
Про внесення змін до розпорядження  міського голови від 15.04.2016 № 42-К

Про внесення змін до розпорядження  міського голови від 15.04.2016 № 42-К

Про внесення змін до розпорядження  міського голови від 15.04.2016 № 42-К

Про внесення змін до розпорядження  міського голови від 15.04.2016 № 42-К

Про затвердження питань на конкурс в новоутворені управління

Питання на конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти

Про внесення змін до розпорядження  міського голови від 15.04.2016 № 42-К

.

13.11.2020

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської   Сумської області», що знаходиться за адресою: м. Охтирка,  вул.Гафановича,12.

Вимоги до кандидатів:

 • вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра;
 • стаж роботи за фахом не менше п’яти років;  вільне володіння

державною мовою;

 • організаторські здібності.

Основні посадові обов’язки директора:

– розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження  засновнику;

– затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу  відповідно до стратегії розвитку Центру;

– призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

– затверджує режим роботи Центру за погодженням з Уповноваженим органом засновника;

– залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

– створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;

– видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

– використовує  в установленому Засновником порядку майном Центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

– забезпечує ефективність використання майна Центру;

– забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

– діє від імені Центру без довіреності;

– може вносити Засновнику пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;

– подає  Уповноваженому органу засновника  річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру;

– укладає колективний договір;

– представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

– вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до   законодавства.

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто  конкурсній комісії такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 • копію паспорта громадянина України;
 • автобіографію та/або  резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • – копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною

частиною);

 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж

педагогічної (науково-педагогічної )  роботи не менше п’яти років на день їх подання;

 • довідку про відсутність судимості.

Особа, яка  виявила бажання взяти участь у конкурсі,може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Термін подачі документів – 20 календарних днів з моменту оголошення про конкурс, з дати виходу оголошень у друкованих ЗМІ.

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11,  1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул..Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89,

Email: vid.osvitkhtyrka@meta.ua

 

11.11.2020

Охтирська міська  рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади  спеціаліста І категорії   з питань  позашкільної освіти  та виховної роботи  відділу освіти Охтирської міської ради

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  повна вища педагогічна освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого  самоврядування   або державній службі  не менше 3 років, або стаж педагогічної роботи  не менше п’яти років;

–   вільне  володіння державною мовою;

–  вільне володіння комп’ютером та стандартним  програмним забезпеченням.

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації цього  оголошення.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам  і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної  комісії такі документи:

 •  заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи  місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 •  дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому  встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;
 • копії 1 та 2 сторінок паспорту громадянина України (засвідчується кадровою службою);
 •  копію військового квитка (для військовослужбовців  або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно  своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11,  1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, Email: vid.osvitkhtyrka@meta.ua

 

09.10.2020

Про проведення конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу «Публічна бібліотека Охтирської міської об’єднаної територіальної громади Сумської області»

У відповідності до Закону України «Про культуру», з 12 жовтня 2020 року оголошується конкурс  на заміщення посади директора комунального закладу «Публічна бібліотека Охтирської міської об’єднаної територіальної громади Сумської області».

Вимоги до кандидатів:

вища освіта відповідного напрямку, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури (відділу культури і туризму Охтирської міської ради).

Дата початку приймання документів: 12 жовтня 2020 року.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає відділу культури і туризму Охтирської міської ради (далі Відділ) наступні документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову або електронну адреси Відділу.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Дата початку формування конкурсної комісії: 12 жовтня 2020 року.

Умови та строки проведення конкурсу.

Кандидата на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека Охтирської міської об’єднаної територіальної громади Сумської області» визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

Призначення переможця конкурсів проводиться не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу.

Документи та пропозиції подаються відділу культури і туризму Охтирської міської ради за адресою: вул. Армійська, 117, м. Охтирка, 42700; електронна адреса ochtyrkakult@ukr.net.

Довідки за телефоном: 3-11-79, 3-13-27.

Фінансовий звіт закладу

Колективний договір

Матеріально-технічна база закладу

Звіт про роботу

Кандидати, які подали документи на участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу Публічна бібліотека Охтирської міської об’єднаної територіальної громади Сумської області»:

ФОМІЧОВА А.М.

ЖУРАВЕЛЬ Н.Д.

ОХОНЬКО Н.В.

Протокол №1 конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на заміщення посади директора КЗ “Публічна бібліотека Охтирської міської ОТГ”

 

07.10.2020 

Охтирська міська рада оголошує конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської Сумської області», що знаходиться за адресою: м. Охтирка,  вул.Гафановича,12.

Вимоги до кандидатів:

 • вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра;
 • стаж роботи за фахом не менше п’яти років;  вільне володіння державною мовою;
 • організаторські здібності.

Основні посадові обов’язки директора:

– розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження  засновнику;

– затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу  відповідно до стратегії розвитку Центру;

– призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

– затверджує режим роботи Центру за погодженням з Уповноваженим органом засновника;

– залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

– створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;

– видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

– використовує  в установленому Засновником порядку майном Центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

– забезпечує ефективність використання майна Центру;

– забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

– діє від імені Центру без довіреності;

– може вносити Засновнику пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;

– подає  Уповноваженому органу засновника  річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру;

– укладає колективний договір;

– представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

– вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до   законодавства.

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто  конкурсній комісії такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 • копію паспорта громадянина України;
 • автобіографію  та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • – копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж

педагогічної (науково-педагогічної )  роботи не менше п’яти років на день їх подання;

 • довідку про відсутність судимості.

Особа, яка  виявила бажання взяти участь у конкурсі,може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Термін подачі документів – 20 календарних днів з моменту оголошення про конкурс, з дати виходу оголошень у друкованих ЗМІ.

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11,  1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул..Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, E-mail: vid.osvit.оkhtyrka@meta.ua

 

10.09.2020

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської   Сумської області», що знаходиться за адресою: м. Охтирка,  вул.Гафановича,12.

Вимоги до кандидатів:

 • вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра;
 • стаж роботи за фахом не менше п’яти років;
 • вільне володіння державною мовою;
 • організаторські здібності.

Основні посадові обов’язки директора:

– розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження  засновнику;

– затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу  відповідно до стратегії розвитку Центру;

– призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

– затверджує режим роботи Центру за погодженням з Уповноваженим органом засновника;

– залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

– створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;

– видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

– використовує  в установленому Засновником порядку майном Центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

– забезпечує ефективність використання майна Центру;

– забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

– діє від імені Центру без довіреності;

– може вносити Засновнику пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;

– подає  Уповноваженому органу засновника  річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру;

– укладає колективний договір;

– представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

– вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до   законодавства.

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто  конкурсній комісії такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 • копію паспорта громадянина України;
 • автобіографію та/або  резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною

частиною);

 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж

педагогічної (науково-педагогічної )  роботи не менше п’яти років на день їх подання;

 • довідку про відсутність судимості.

Особа, яка  виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Термін подачі документів – 20 календарних днів з моменту оголошення про конкурс.

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11, 1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, email: vid.osvitkhtyrka@meta.ua.

 

09.09.2020

Охтирська міська  рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади  спеціаліста І категорії   з питань позашкільної освіти та виховної роботи  відділу освіти Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  повна вища  педагогічна освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування   або державній службі  не менше 3 років, або стаж педагогічної роботи  не менше п’яти років;

–   вільне  володіння державною мовою;

–  вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням.

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації цього  оголошення.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

–        заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

–        заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

–        дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

–        копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

–        присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

–        декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

–        копії 1 та 2 сторінок паспорту громадянина України (засвідчується кадровою службою);

–       копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

–        довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11,  1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, email: vid.osvitkhtyrka@meta.ua.

 

09.09.2020

Охтирська міська  рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста   з питань дошкільної освіти та початкової освіти відділу освіти Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  повна вища  педагогічна освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування   або державній службі  не менше 3 років, або стаж педагогічної роботи  не менше п’яти років;

–   вільне  володіння державною мовою;

–  вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням.

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації цього  оголошення.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

–        заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

–        заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

–        дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

–        копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

–        присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

–        декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

–        копії 1 та 2 сторінок паспорту громадянина України (засвідчується кадровою службою);

–       копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

–        довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11,  1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, email: vid.osvit.оkhtyrka@meta.ua.

 

10.08.2020 

Відділ освіти Охтирської міської ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади вчителя-дефектолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області», що знаходиться за адресою вул. Шевченка, 60 А. Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Вимоги: вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра за спеціальністю «Дефектологія (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)» або «Корекційна освіта (за нозологіями)», «Спеціальна освіта», бажано мати стаж роботи, володіння державною мовою, знання комп’ютера та стандартного програмного забезпечення на рівні впевненого користувача.

Необхідно надати наступні документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається  резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;

–  копію  документа про освіту із додатком;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Прийом документів здійснюється відділом освіти Охтирської міської ради (вул. Гафановича, 12) з  10 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року. 

За додатковою  інформацією звертатися:

Моб. тел. 095 55 67 249

E-mail: okhturka.irc@meta.ua

 

05.08.2020

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Охтирської міської ради:

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку підготовки;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням;

– стаж роботи на посаді бухгалтера на підприємстві, установі та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2019 рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном 4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

30.07.2020

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації Охтирської міської ради на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років основного працівника.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра за спеціальністю правознавство;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року;

– стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;

– успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»  за   2019 рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м.Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

16.07.2020 

Управління соціального захисту населення Охтирської міської  ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з питань контролю за додержанням законодавства про працю відділу соціально-трудових відносин та зайнятості населення.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища економічна або юридична освіта за освітнім ступенем спеціаліст, магістр, стажем роботи за фахом: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років;

– досконале володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;
 • копії сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);
 • 2 фотокартки розміром 4х6 см;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

Інформацію щодо вимог до кандидатів можна отримати за телефоном 4-15-30.

 

10.06.2020 року

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера відділу охорони здоров’я Охтирської міської ради:

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку підготовки;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням;

– стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;

– присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2019 рік;

– копії сторінок паспорту громадянина України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном 4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

 

04.06.2020 року

Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), стажем роботи за фахом у державній службі не менше  3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах управління  не менше 5 років.

– досконале володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2019 рік;

– копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);

– 2 фотокартки розміром 4х6 см;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

Інформацію щодо вимог до кандидатів можна отримати за телефоном  4-15-30.

 

04.06.2020 року

Управління соціального захисту населення Охтирської міської  ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії, інформатора-координатора сектору прийому громадян відділу соціальних виплат.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (бакалавра), стажем роботи за фахом у державній службі не менше  3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах управління  не менше 5 років.

– досконале володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

–  копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);

– 2 фотокартки розміром 4х6 см;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

Інформацію щодо вимог до кандидатів можна отримати за телефоном  4-15-30.

 

 

04.06.2020 р

Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії сектору прийому громадян відділу соціальних виплат.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (бакалавра), стажем роботи за фахом у державній службі не менше  3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах управління  не менше 5 років.

– досконале володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

– копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);

– 2 фотокартки розміром 4х6 см;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

Інформацію щодо вимог до кандидатів можна отримати за телефоном  4-15-30.

 

 

04.06.2020

Управління соціального захисту населення Охтирської міської  ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору прийняття рішення відділу соціальних виплат.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), стажем роботи за фахом у державній службі не менше  3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах управління  не менше 5 років.

– досконале володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

–  копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);

– 2 фотокартки розміром 4х6 см;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

Інформацію щодо вимог до кандидатів можна отримати за телефоном  4-15-30.

 

 

28.05.2020 року

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера апарату міської ради та її виконавчого комітету:

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку підготовки;

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням;

– стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;

– присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

– копії сторінок паспорту громадянина України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

 

28.05.2020

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Охтирської міської ради:

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку підготовки;

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням;

– стаж роботи на посаді бухгалтера на підприємстві, установі та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;

– присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

– копії сторінок паспорту громадянина України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

08.05.2020 року

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Охтирської міської ради:

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;

– присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

– підтвердження про подання деклараці їособи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобіганнякорупції»   за   2019 рік;

– копії сторінок паспорту громадянина України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

 

06.04.2020 року

НАКАЗ

03.04.2020                                                                                          № 01-11/26

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Відповідно до п. 3.2.10 та п. 3.3.23 Положення про відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради, затверджене рішенням сесії Охтирської міської ради від 24.05.2018 року № 1158-МР,  керуючись ч. 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України  від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального

закладу охорони здоров`я», з метою призначення керівника на вакантну посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

2. Подати оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» до Охтирської міської ради для його розміщення на офіційному сайті міської ради.

3. Звернутися до комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» з листом про надання пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії з числа представників трудового колективу.

4. Внести зміни до конкурсної комісії на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. начальника відділу охорони здоров’я Людмила БОТКО

 

 

06.04.2020 року 

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Відповідно до п. 3.2.10 та п. 3.3.23 Положення про відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради, затверджене рішенням сесії Охтирської міської ради від 24.05.2018 року № 1158-МР,  керуючись ч. 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України  від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я», з метою призначення керівника на вакантну посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», відділом охорони здоров’я прийнято наказ № 01-11/26 від 03.04.2020 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

НАЗВА УСТАНОВИ: Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ: вул. Сумська,55, м. Охтирка, 42700.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: головний  лікар комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» .

ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ: 3 роки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:  вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”. Стаж роботи – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.  Вільне володіння державною мовою.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на  участь у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі щодо розвитку комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 3 роки;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“) за 2019 рік;

13) дві фотографії розміром 6х4 см.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент

Зазначені документи разом із заявою особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ:

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Охтирської міської ради. Дата початку прийняття документів – 06.04.2020 з 8.00 до 17.00. Кінцевий строк їх прийняття – 05.05.2020 включно.

Документи приймаються за адресою: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, І поверх, кабінет № 6. Довідки за телефоном: (05446) 4-15-14, 6-30-13.

ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

11 травня 2020 року за адресою: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, ІІ поверх, приміщення залу засідань.

 

Чат-бот Гаряча лінія