Все про ОСББ

Повідомляємо, що проект ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES) запустив серію безкоштовних онлайн-курсів «ОСББ: абетка успіху» для співвласників багатоквартирних будинків у всіх регіонах України.

Лектори курсів – фахівці з багаторічним досвідом – науковці, аудитори та юристи. Усі курси мають підручники доступні для завантаження.

Для тих, хто успішно завершить курс «Технічні поради щодо обслуговування багатоквартирного будинку для ОСББ», буде доступний онлайн календар з технічного обслуговування ОСББ.

Для проходження курсів необхідно зареєструватись за посиланням:

ОСББ: Абетка успіху: Створення та початок діяльності ОСББ (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:HOUSES+OSBB101+2021_T1_1/about);

Бухгалтерський облік для ОСББ (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:HOUSES+OSBB101+2021_T1_2/about);

Технічні поради щодо обслуговування багатоквартирного будинку для ОСББ (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:HOUSES+OSBB101+2021_T1_3/about)

Створення ОСББ

Крок перший – підготовка

Для початку необхідно утворити ініціативну групу зі створення ОСББ. Така ініціативна група повинна складатися не менш як з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Наймачі (орендарі) квартир не можуть бути членами ОСББ та ініціативної групи.

Ініціативній групі варто здійснити низку заходів, а саме:

 • провести роз’яснювальну та ініціативну роботу з мешканцями – мета та завдання створення ОСББ, функції з управління, обґрунтування фінансових засад діяльності, описати технічний стан будинку та довести доцільність створення ОСББ, ознайомити з позитивним досвідом наявних ОСББ (станом на 01.02.2018 створено 46 ОСББ, із них 30-багатоповерхових та 16 одноповерхових);
 • зібрати відомості про приналежність квартир та нежитлових приміщень на підставі даних правовстановлюючих документів, скласти на їх підставі списки співвласників багатоквартирного будинку (бажано запропонувати співвласникам надати копію правовстановлюючих документів);
 • підготувати усі можливі документи щодо будинку та його мешканців;
 • підготувати проект статуту ОСББ;
 • підготувати проведення установчих зборів (проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах, листка голосування тощо);
 • підшукати кандидатів у правління ОСББ серед мешканців будинку.

Крок другий – установчі збори

Скликує власник будинку або ініціативна група, на збори можна запросити представників міської влади та обслуговуючого підприємства (ЖЕК) .

Повідомлення. Для цього потрібно оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів. Про проведення установчих зборів необхідно письмово повідомити усім власникам житлових та нежитлових приміщень будинку не менш як за 14 днів до дати проведення. Повідомлення надається кожному власнику під розписку або рекомендованим листом.

Повідомлення на дошках оголошень.

У повідомленні вказується:

 • з чиєї ініціативи скликаються збори;
 • місце проведення;
 • час проведення;
 • проект порядку денного.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.

У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на зборах.

Це важливо!       Кожний власник на зборах має вагомість голосу пропорційного частки загальної площі його квартири чи нежитлового приміщення до загальної площі будинку. В разі, якщо 1 власник володіє приміщенням що становить 50% від загальної площі будинку, то тоді кожний співвласник на установчих зборах має 1 голос не залежно від загальної площі квартири чи нежитлового приміщення.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрана кількість голосів “за” або “проти”, встановленої частиною дев’ятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів “за” не набране, рішення вважається неприйнятим.

Збори приймають рішення про створення ОСББ і затверджують його статут.

Статут ОСББ

Складається відповідно до Типового статуту, у статуті має бути визначено:

 • назва і місце знаходження ОСББ;
 • мета створення, завдання та предмет діяльності ОСББ;
 • статутні органи ОСББ, їхні повноваження та порядок формування:
 • порядок скликання та проведення загальних зборів;
 • періодичність проведення зборів;
 • порядок голосування на зборах та прийняття рішень на .них;
 • перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
 • джерела фінансування, порядок використання майна та коштів ОСББ;
 • порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів ОСББ, включаючи резервні, а також порядок спільних витрат;
 • перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
 • порядок прийняття у члени ОСББ та виключення з нього;
 • права і обов’язки співвласників;
 • відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
 • порядок внесення змін до статуту;
 • підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим.

Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності ОСББ та не суперечать вимогам законодавства.

Крок третій – державна реєстрація ОСББ

Реєстрація ОСББ, назва яких збігається з іншими ОСББ, не допускається, і орган держреєстрації перевіряє, чи немає вже зареєстрованих ОСББ з таким найменуванням.

Уповноважена установчими зборами особа (заявник) подає безпосередньо або надсилає рекомендованим листом до органу держреєстрації такі документи:

 1. Протокол установчих зборів об’єднання (рішення про створення ОСББ приймається шляхом поіменного голосування та оформлюється особистим підписом кожного, хто голосував).
 2. Статут ОСББ у двох примірниках. Статут прошивається, сторінки його нумеруються та підписується особами, яких на це уповноважили установчи збори.
 3. Список членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 4. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

(форма № 1, отримується безпосередньо в місті реєстрації).

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники приміщень та заявник. Документи, що подаються до органів держреєстрації, складаються державною мовою, прошиваються та нумеруються. Реєстраційна картка ОСББ заповнюється заявником та зберігається в органі державної реєстрації.

 1. Перевірити наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх діючому законодавству.
 2. Після прийняття документів які відповідають чинному законодавству через 3 робочі дні орган державної реєстрації надає представнику ОСББ, який подав документи для державної реєстрації один примірник статуту з відміткою про державну реєстрацію юридичної особи та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, яка ї підтверджує факт державної реєстрації.
 3. Подати у день держреєстрації реєстрації ОСББ відомості з реєстраційної картки про реєстрацію до органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

Відмова у державній реєстрації або залишення документів без розгляду може бути оскаржена заявником або іншими зацікавленими особами в установленому порядку.

Це важливо!  Орган держреєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених чинним законодавством, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

Бланк свідоцтва про держреєcтрацію ОСББ є документом суворої звітності.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами держреєстрації в органах держстатистики і проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації ОСББ.

ОСББ вважається юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про держреєстрацію.

Крок четвертий – відкриття рахунку в банку

Після реєстрації ОСББ відкриває рахунок у банку. Для цього надається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Внески мешканців (квартплата) надходять на цей рахунок та витрачаються виключно на будинок.

Крок п’ятий – укладання угод.

Ви маєте укласти всі необхідні угоди з утримання будинку та прибудинкової території та надання житлово-комунальних послуг.

 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК щодо форм управління  багатоквартирними будинками

Алгоритм дій щодо форм управління багатоквартирними будинками

 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА житлових будинків в яких створено ОСББ та житлово-будівельні кооперативи

Чат-бот Гаряча лінія