Секретар міської ради

Секретар міської ради
Попович Валентина Іванівна

Контакти

Адреса:
42700 м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, каб.7
Телефон:
(05446) 4-15-06
E-mail:
popovichv@omvk.sm.ua

Графік прийому

Адреса:
42700 м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, каб.7
2-й і 4-й вівторок
14:00-16:00

Громадянство:  громадянка України

Число, місяць і рік народження:  4 серпня 1963 року

Місце народження: Україна, Сумська область, Охтирський  район, село Новопостроєне

Освіта: повна вища, у 1984 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. Макаренка, фізико-математичний факультет.

Науковий ступінь, вчене звання:  не має

Нагороди, почесні звання: у 2009 році нагороджена Почесною відзнакою Сумської обласної ради «За високі досягнення»

Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування:

12 травня 1996 року

Ранг посадової особи місцевого самоврядування: сьомий ранг в межах  четвертої категорії посад

Загальний стаж роботи: з 1984 року

Стаж  служби в органах місцевого самоврядування: з  1989 року

Стягнення: не має

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Місяць і рік Посада із зазначенням установи,

організації, підприємства тощо

вступ звільнення
08.1980 07.1984 Студентка Сумського державного педагогічного інституту ім. А Макаренка
08.1984 08.1985 Вихователь групи продовженого дня, с. Високе Охтирського району
08.1985 01.1992 Комсорг групи середніх шкіл, секретар-завідуюча відділу учнівської молоді Охтирського МК ЛКСМУ
04.1992 05.1996 Педагог-організатор виробничого житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства № 3
05.1996 03.2006 Інструктор з питань розвитку спорту, завідуюча відділом у справах сім`ї та молоді, начальник відділу у справах сім`ї, молоді, фізичної культури і спорту виконкому Охтирської міської ради
04.2006 11.2010 Обрана секретарем Охтирської міської ради
11.2010 06.2014 Начальник відділу з організації діяльності ради, зв`язків з громадськістю,  інформаційно-аналітичного та комп`ютерного забезпечення, начальник відділу з організації діяльності ради
06.2014

11.2015

10.2015 Обрана секретарем Охтирської міської ради

секретар Охтирської міської ради

 

Відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету, затвердженого розпорядженням міського голови від 17.05.2019 № 108-р “Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради,  заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету” секретар міської ради Попович В.І.:
1) організує підготовку сесій міської ради, проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд ради;

2) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради;

3) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та
інших комісій ради;

4) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

5) організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

6) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з діяльністю міської ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

7) забезпечує оприлюднення затверджених радою програм, бюджету, звітів про їх виконання;

8) вирішує питання взаємодії міської ради та її виконавчих органів з політичними партіями, органами самоорганізації населення, громадськими організаціями та релігійними громадами, що діють на території міста;

9) вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

10) у разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, здійснює повноваження міського голови до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах, або до дня відкриття першої сесії міської ради;

11) у межах своїх повноважень безпосередньо координує роботу і сприяє виконанню покладених завдань відділом з організації діяльності ради;

12) контролює розміщення проектів рішень міської ради на офіційному сайті Охтирської міської ради;

13) очолює комісії та інші дорадчі органи при виконавчому комітеті міської ради.

14) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, контролює вчасне та достовірне розміщення вказаної інформації на офіційному сайті Охтирської міської ради.

Чат-бот Гаряча лінія