Матеріальна допомога

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

 

13 липня 2021 року набрала чинності Постанова КМУ № 697 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою передбачено:

при визначенні права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям не враховувати наявність другого житла, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету; житлові приміщення у гуртожитках, а також якщо загальна площа житлових приміщень у багатодітної сім’ї не перевищує 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї та додатково 35,22 кв. метра на сім’ю. Розрахунок площі житла, яка є у власності багатодітної сім’ї, буде проводиться з урахуванням осіб, які включаються до складу такої сім’ї;

призначення допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям буде здійснюватися без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати підходящої роботи для непрацюючої працездатної особи, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості як така, що шукає роботу більше ніж 12 місяців або таку особу направлено на професійне навчання;

надавати державну соціальну допомогу малозабезпеченим особам, які досягли відповідного пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу;

припиняти виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям у разі відсутності дітей, які входять до складу сім’ї, на навчальних заняттях у закладах загальної середньої освіти з невідомих або без поважних причин протягом 10 навчальних днів підряд за інформацією служби у справах дітей;

збільшення з 01.01.2022 року розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

За додатковою інформацією можна зателефонувати до управління соціального захисту населення (м. Охтирка, вул. Перемоги, 1) по тел. 4-15-36 (095 33 94 609).

 

 

Урядом відповідно до Закону України від 2 червня 2020 року № 646-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» 22 липня 2020 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» (далі – постанова № 632).

         Постановою № 632 передбачено:

1) затверджено Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які надаються залежно від доходу сім’ї.

Для  реалізації такого підходу запроваджується обмін інформацією з ДПС, Пенсійним фондом України та скасовується необхідність надання додаткових довідок про доходи від заявників. Крім того, при розрахунку доходу включатиметься розмір «чистої» заробітної плати (сума доходу без податку на доходи фізичних осіб).

Також вищезазначеним Порядком чітко визначено види доходу, які враховуються (не враховуються) у сукупному доході сімей. Зокрема не враховуватимуться державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, та в сім’ях опікунів (піклувальників), державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, виплати особам, які брали участь у проведені операції об’єднаних сил, суми отриманих аліментів, тощо.

Для працездатних осіб, які тривалий час не отримували доходи, встановлюється диференційована величина «умовного доходу» при розрахунку середньомісячного сукупного доходу.

2) затверджено нову редакцію Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яким посилюється адресність надання державної соціальної допомоги. Основним принципом надання допомоги малозабезпеченим сім’ям визначено об’єктивність причин отримання низьких доходів або їх відсутність у непрацюючих працездатних членів. При цьому в програмі допомоги малозабезпеченим сім’ям залишаються особи, які здійснюють догляд за дітьми до досягнення ними трирічного (шестирічного) віку та хворими дітьми, яким не встановлено інвалідність; за особою з інвалідністю І чи ІІ групи, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, особи, які надають соціальні послуги з догляду, багатодітні сім’ї або одинокі матері;

3) передбачається впровадження мотиваційних заходів для тих одержувачів державної соціальної допомоги, які працевлаштувалися у період отримання допомоги. У разі працевлаштування таких осіб при черговому призначенні допомоги до сукупного доходу враховуватиметься лише 50 % отриманого доходу, що створить умови поступового переходу від отримання допомоги до самозабезпечення;

4) запроваджуються однакові адресні підходи при наданні державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям;

5) удосконалено порядки надання окремих видів державної допомоги, зокрема тимчасової держаної допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях шляхом:

– визначення права на призначення тимчасової допомоги на підставі відомостей з Єдиного реєстру боржників про одного з батьків, який ухиляється від сплати аліментів;

– поновлення виплати допомоги багатодітним сім’ям на період канікул.

Постановою № 632 також встановлено, що перерахунок допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні – червні 2020 року, проводиться з 1 січня 2020 року у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Звертаємо увагу, що з 1 липня 2020 року призначення і виплата держаної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні – червні 2020 року, здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися на призначення усіх видів соціальної допомоги.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та допомога на дітей одиноким матерям особам, які звернулися за її призначенням у липні – серпні 2020 року, призначається і виплачується починаючи з липня 2020 року. 

 

ЯКИЙ РОЗМІР ДОПОМОГИ

Постановою № 79 затверджено Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, перелік документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Право на допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

 • особам з інвалідністю з дитинства І групи  – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1769,00 грн.;

– з 01.07.2021 – 1854,00 грн.;

– з 01.12.2021 – 1934,00 грн.;

 • особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1415,20 грн.;

– з 01.07.2021 – 1483,20 грн.;

– з 01.12.2021 – 1547,20 грн.;

 • особам з інвалідністю ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1061,40 грн.;

– з 01.07.2021 – 1112,40 грн.;

– з 01.12.2021 – 1160,40 грн.;

 • дітям з інвалідністю віком до 18 років  – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1238,30 грн.;

– з 01.07.2021 – 1297,80 грн.;

– з 01.12.2021 – 1353,80 грн.

До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд:

 • за особою з інвалідністю з дитинства І групи;
 • за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II і III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;
 • за дітьми з інвалідністю.

Особам з інвалідністю з дитинства І групи та одиноким матерям (батькам), які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними незалежно від факту роботи, навчання та служби.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Надбавка на догляд також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду (підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії), при умові фактичного догляду за нею.

Розміри надбавки на догляд :

 • за особою з інвалідністю І групи підгрупи А – 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 2653,50 грн.;

– з 01.07.2021 – 2781,00 грн.;

– з 01.12.2021 – 2901,00 грн.;

 • за особою з інвалідністю І групи підгрупи Б – 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1769,00 грн.;

– з 01.07.2021 – 1854,00 грн.;

– з 01.12.2021 – 1934,00 грн.;

 • одинокою особою з інвалідністю ІI та IІІ групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду – 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

– з 01.01.2021 – 1326,75 грн.;

– з 01.07.2021 – 1390,50 грн.;

– з 01.12.2021 – 1450,50 грн.;

на дітей з інвалідністю:

 • за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – у розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років:

– з 01.01.2021 – 2881,50 грн.;

– з 01.07.2021 – 3019,50 грн.;

– з 01.12.2021 – 3150,00 грн.;

 • за дитиною з інвалідністю віком до 6 років – у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років:

– з 01.01.2021 – 960,50 грн.;

– з 01.07.2021 – 1006,50 грн.;

– з 01.12.2021 – 1050,00 грн.;

 • за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – у розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років:

– з 01.01.2021 – 3592,50 грн.;

– з 01.07.2021 – 3765,00 грн.;

– з 01.12.2021 – 3927,00 грн.

 • за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років – у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років:

– з 01.01.2021 – 1197,50 грн.;

– з 01.07.2021 – 1255,00 грн.;

– з 01.12.2021 – 1309,00 грн..

 

ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ

Для отримання матеріальної допомоги жителі Охтирської об’єднаної територіальної громади подають заяву та відповідний пакет документів до Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради. В заяві зазначається згода особи на обробку та використання  персональних даних. Телефон для довідок: (054464-1537

Перелік документів для отримання допомоги:

 • заява;
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • довідка про склад сім’ї заявника, видана за місцем реєстрації;
 • довідка про доходи заявника та членів сім’ї за останні 6 місяців;
 • у разі потреби інші довідки (про інвалідність, про те, що особа не зареєстрована в центрі зайнятості, направлення на лікування, результати обстеження, виписку із історії хвороби тощо);
 • висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу;
 • документ, що підтверджує факт пожежі або підтоплення (у разі потреби);
 • інші документи, що підтверджують складні життєві обставини та необхідність в отриманні матеріальної допомоги (залежно від обставин, що склалися);
 • інформація про рахунок у банківській установі у разі виплати грошової допомоги через банківську установу.

Копії документів, поданих для отримання допомоги, підтверджуються оригіналами та засвідчуються посадовими особами управління соціального захисту населення

 

Рішення виконавчого комітету:

№ 45 – Про  надання одноразової матеріальної допомоги жителям Охтирської міської територіальної громади

№ 31 – Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Охтирської міської територіальної громади

№ 19 – Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Охтирської міської територіальної громади

 

Чат-бот Гаряча лінія