Конкурс соціально-культурних проектів

Увага!

          Конкурс проектів програм,  розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка з місцевого бюджету у 2022 році

          Виконавчий комітет Охтирської міської ради оголошує конкурс проектів     програм, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю і ветеранів, для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка з місцевого бюджету у 2022 році.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з розгляду проектів програм, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю і ветеранів,  затвердженого рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 11.12.2018 №176 (далі – порядок).

Метою проведення конкурсу є залучення громадськості міста до вирішення питань соціального захисту та виконання програм, які забезпечать ефективне розв’язання соціальних проблем ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок  аварії на ЧАЕС та інших пільговиків  міста.

Пріоритетні завдання, на виконання яких мають бути спрямовані проекти:

1) Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників.

2) Проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку).

3) Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.

4) Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу).

5) Проведення заходів військово-патріотичного виховання.

6) Розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності міських громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

7) Надання допомоги навчальним закладам в організації і оновленні музеїв, кімнат бойової і трудової слави.

8) Сприяння пошуковим загонам шкіл в їх роботі по встановленню імен загиблих і тих, хто пропав безвісті, перепоховання останків воїнів, які полягли на нашій землі під час війни.

9) Проведення заходів з вшанування ветеранів та людей похилого віку.

10) Відзначення  Дня визволення міста Охтирки від нацистських окупантів, Дня партизанської слави, Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана, Міжнародного дня людей з інвалідністю.

11) Сприяння поліпшенню матеріальних та житлових умов, медичного і побутового обслуговування, пенсійного забезпечення ветеранів, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей.

12) Проведення заходів в рамках  річниці Чорнобильської катастрофи, до Дня ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС.

Склад конкурсної документації:

– заява  про участь у конкурсі за затвердженою формою (додаток 1 до порядку);

– опис програми  (додаток 2 до порядку) та кошторис витрат для її реалізації;

– листи-підтвердження від інших установ і організацій,  залучених до виконання програми (у разі необхідності);

– інформація про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання    програм   протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

        Конкурсна документація складається державною  мовою та подається у друкованій та електронній формі.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Строки подання конкурсних пропозицій до 31 липня 2021 року за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

За додатковою інформацією звертатись до працівників Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради:

Зінченко Наталія Василівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської роботи – головний бухгалтер;

Сенченко Надія Михайлівна –  начальник відділу юридичної, організаційно-кадрової роботи та автоматизованої обробки інформації, юрисконсульт.

Контактні телефони та електронна скринька: тел.: (05446) 4-15-33, 4-15-39info5920@ukr.net (у темі листування вказати: «Конкурс проектів ГО»).

 

      Додаток 1

                          до Порядку проведення конкурсу

                          проектів програм,  розроблених

                          громадськими організаціями осіб з

                          інвалідністю та ветеранів

Заява

про участь у конкурсі проектів програм, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю та ветеранів

 

Назва громадської організації
До складу якої організації або спілки входить громадська організація
Назва проекту програми
Загальна сума кошторису витрат на здійснення проекту програми, грн.
Очікуване фінансування з місцевого бюджету
Терміни реалізації проекту програми
Прізвище та ім’я керівника організації, адреса організації, телефон, факс, e-mail
Прізвище, ім’я та посада в організації керівника проекту програми, адреса, телефон, факс, e-mail

Підписи засвідчують зобов’язання:

 • подавати в програмі (проекті, заході) правдиву інформацію;
 • у разі надання бюджетного фінансування використовувати його відповідно до затвердженого кошторису;
 • за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки виконання програми (реалізації проекту, заходу), посилатися на фінансову підтримку Охтирської міської ради.

 

Дата ________________________               _____________________Підпис керівника організації                                                         ПІБ керівника організації      М.П.

      Додаток 2

                             до Порядку проведення конкурсу

                             проектів програм,  розроблених

                             громадськими організаціями осіб з

                             інвалідністю і ветеранів

Опис програми

____________________________________________________________________________________________________________________

(назва програми)

 

 1. Назва громадської організації ___________________________________________________________________
 2. Актуальність програми, проблема, на розв’язання якої вона спрямована.
 3. Цільова аудиторія, на яку спрямована програма, конкретні кількісні та якісні показники цільової аудиторії та територія, яку охоплюватиме виконання програми.
 4. Мета програми.
 5. Завдання програми.
 6. Термін виконання програми.
 7. План виконання програми.
Завдання Заходи Термін виконання (реалізації) Відповідальний виконавець Очікувані результати Результативні показники виконання програми
           
 1. Очікувані результати виконання програми, їхній вплив на суспільне життя та вирішення проблеми.
 2. Показники виміру результатів виконання програми.
 3. Способи інформування громадськості про виконання програми.
 4. Кошторис витрат на виконання програми.
№ п/п       Стаття витрат  Одиниця виміру  Ціна од., грн.  Кількість од. Сума за статтею, грн.

 

Сума бюджетних коштів на фінансування статті, грн. Сума коштів на фінансування статті з інших джерел, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  Канцелярські вироби            
1.1. Папір офісний пач.          
1.2. Блокноти од.          
2. Оренда обладнання, оргтехніки            
2.1. Оренда комп’ютера місяць          
2.2. Оренда принтера місяць          
3.  Поліграфічні послуги            
3.1. Виготовлення афіш од..          
3.2. Виготовлення буклетів та посібників од.          
…..  та інші            
   Разом       …. …. ….

 

 1. Графік передбачуваного фінансування за місяцями року:
Місяць  фінансування Статті витрат Сума за місяць
Січень          
Лютий          
         
Грудень          
Разом          

 

 1. План заходів та термін реалізації проекту програми:
№ п/п Назва заходу Дата проведення Місце проведення Передбачувані витрати Відповідальна особа
1.          
2.          
….          

 

 1. Додатки:
 • інформація про громадську організацію (не більше 1 сторінки): історія громадської організації, дата заснування та легалізації, основна мета діяльності, структура та чисельність, реалізовані проекти, програми, заходи за останні 24 місяці, у тому числі за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, матеріально-технічна база;
 • резюме керівника, бухгалтера та основних виконавців програми;
 • інші матеріали (статті, публікації, листи, відгуки тощо), які б засвідчували організаційну та технічну спроможність громадської організації виконати програму, попередній досвід щодо вирішення проблеми, що є пріоритетом конкурсу.

Загальна кількість сторінок опису програми без додатків не повинна перевищувати п’яти.

 

 

 

Підсумковий висновок щодо виконання програм, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю і ветеранів, для реалізації яких надавалась фінансова підтримка у 2020 році

15 грудня 2020 року відбувся заключний етап конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, для виконання яких у 2021 році надаватиметься фінансова підтримка з бюджету Охтирської міської об’єднаної територіальної громади.

Конкурсною комісією затверджено перелік громадських організацій, визначених переможцями конкурсу. Загальна сума фінансової підтримки у 2021 році становитиме 90,0 тис. грн. Вітаємо переможців, і сподіваємось, що перемога у конкурсі стане підтримкою щодо реалізації розроблених програм

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення конкурсної комісії

з розгляду проектів програм,

розроблених громадськими

організаціями осіб з

інвалідністю і ветеранів

від 15.12.2020

 

РЕЙТІНГ
конкурсних пропозицій програм,  розроблених

громадськими організаціями осіб з інвалідністю і ветеранів

Назва програми  

 

Назва громадської організації

Максимальна кількість балів  

 

Набрана кількість балів

1. «Програма соціальної підтримки членів Охтирської міської організації ветеранів на 2021 рік» Охтирська міська організація ветеранів 100 100
2. «Пам’ятаємо про загиблих, піклуємося про живих»

 

Охтирська міська організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів  

100

 

91

3. «Соціальна підтримка членів Охтирської міської громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Охтирська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»  

100

 

93

4. «Соціальний захист ветеранів війни і військової служби та членів їх сімей. Заходи національного військово-патріотичного виховання молоді» Охтирська міська організація ветеранів війни і військової служби «Маю честь»  

100

 

73

Виконавчий комітет Охтирської міської ради оголошує конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю і ветеранів, для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка з місцевого бюджету у 2021 році. 

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з розгляду проектів програм, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю і ветеранів,  затвердженого рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 11.12.2018 №176 (далі – порядок).

Метою проведення конкурсу є залучення громадськості міста до вирішення питань соціального захисту та виконання програм, які забезпечать ефективне розв’язання соціальних проблем ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок  аварії на ЧАЕС та інших пільговиків  міста.

Пріоритетні завдання, на виконання яких мають бути спрямовані проекти:

1) Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників.

2) Проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку).

3) Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.

4) Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу).

5) Проведення заходів військово-патріотичного виховання.

6) Розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності міських громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

7) Надання допомоги навчальним закладам в організації і оновленні музеїв, кімнат бойової і трудової слави.

8) Сприяння пошуковим загонам шкіл в їх роботі по встановленню імен загиблих і тих, хто пропав безвісті, перепоховання останків воїнів, які полягли на нашій землі під час війни.

 9) Проведення заходів з вшанування ветеранів та людей похилого віку.

10) Відзначення  Дня визволення міста Охтирки від нацистських окупантів, Дня партизанської слави, Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана, Міжнародного дня людей з інвалідністю.

11) Сприяння поліпшенню матеріальних та житлових умов, медичного і побутового обслуговування, пенсійного забезпечення ветеранів, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей.

12) Проведення заходів в рамках  річниці Чорнобильської катастрофи, до Дня ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС.

Склад конкурсної документації:

–  заява  про участь у конкурсі за затвердженою формою (додаток 1 до порядку);

– опис програми  (додаток 2 до порядку) та кошторис витрат для її реалізації;

– листи-підтвердження від інших установ і організацій,  залучених до виконання програми (у разі необхідності);

– інформація про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання    програм   протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна документація складається державною  мовою та подається у друкованій та електронній формі.  Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу. Очікуваний обсяг фінансової підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів з місцевого бюджету на 2021 рік становить 90 000 грн.

Строки подання конкурсних пропозицій до 01 вересня 2020 року включно за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1. За додатковою інформацією звертатись до працівників Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради: Зінченко Наталія Василівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської роботи – головний бухгалтер; Сенченко Надія Михайлівна –  начальник відділу юридичної, організаційно-кадрової роботи та автоматизованої обробки інформації, юрисконсульт.

Контактні телефони та електронна скринька: тел.: (05446) 4-15-33, 4-15-39, info5920@ukr.net (у темі листування вказати: «Конкурс проектів ГО»).

                                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                                         до Порядку проведення конкурсу

                                                                                                                         проектів програм,  розроблених

                                                                                                                         громадськими організаціями осіб з

                                                                                                                         інвалідністю та ветеранів

 

                                                                              Заява

про участь у конкурсі проектів програм, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю та ветеранів

Назва громадської організації
До складу якої організації або спілки входить громадська організація
Назва проекту програми
Загальна сума кошторису витрат на здійснення проекту програми, грн
Очікуване фінансування з місцевого бюджету
Терміни реалізації проекту програми
Прізвище та ім’я керівника організації, адреса організації, телефон, факс, e-mail
Прізвище, ім’я та посада в організації керівника проекту програми, адреса, телефон, факс, e-mail

 

 Підписи засвідчують зобов’язання:

1) подавати в програмі (проекті, заході) правдиву інформацію;

2) у разі надання бюджетного фінансування використовувати його відповідно до затвердженого кошторису;

3) за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки виконання програми (реалізації проекту, заходу), посилатися на фінансову підтримку Охтирської  міської ради.

Дата

________________________                               _____________________

Підпис керівника організації                                                         ПІБ керівника організації

М.П.

 

Опис програми

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва програми)

 1. Назва громадської організації ___________________________________________________________________
 2. Актуальність програми, проблема, на розв’язання якої вона спрямована.
 3. Цільова аудиторія, на яку спрямована програма, конкретні кількісні та якісні показники цільової аудиторії та територія, яку охоплюватиме виконання програми.
 4. Мета програми.
 5. Завдання програми.
 6. Термін виконання програми.
 7. План виконання програми.

 

Завдання Заходи Термін виконання (реалізації) Відповідальний виконавець Очікувані результати Результативні показники виконання програми
 1. Очікувані результати виконання програми, їхній вплив на суспільне життя та вирішення проблеми.
 2. Показники виміру результатів виконання програми.
 3. Способи інформування громадськості про виконання програми
 4. Кошторис витрат на виконання програми

 

№ п/п Стаття витрат   Одиниця виміру  Ціна од., грн.  Кількість од. Сума за статтею, грн.

 

Сума бюджетних коштів на фінансування статті, грн. Сума коштів на фінансування статті з інших джерел, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  Канцелярські вироби
1.1. Папір офісний пач.
1.2. Блокноти од.
2. Оренда обладнання, оргтехніки
2.1. Оренда комп’ютера місяць
2.2. Оренда принтера місяць
3.  Поліграфічні послуги
3.1. Виготовлення афіш од..
3.2. Виготовлення буклетів та посібників од.
…..  та інші
 Разом …. …. ….

 

 1. Графік передбачуваного фінансування за місяцями року:
Місяць  фінансування Статті витрат Сума за місяць
Січень
Лютий
Грудень
Разом

 

 1. План заходів та термін реалізації проекту програми:

 

№ п/п Назва заходу Дата проведення Місце проведення Передбачувані витрати Відповідальна особа
1.
2.
….

 

 1. Додатки:

1) інформація про громадську організацію (не більше 1 сторінки): історія громадської організації, дата заснування та легалізації, основна мета діяльності, структура та чисельність, реалізовані проекти, програми, заходи за останні 24 місяці, у тому числі за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, матеріально-технічна база;

2) резюме керівника, бухгалтера та основних виконавців програми;

3) інші матеріали (статті, публікації, листи, відгуки тощо), які б засвідчували організаційну та технічну спроможність громадської організації виконати програму, попередній досвід щодо вирішення проблеми, що є пріоритетом конкурсу.

Загальна кількість сторінок опису програми без додатків не повинна перевищувати п’яти.

Чат-бот Гаряча лінія