Конкурси на заміщення вакантних посад

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” 

Постанова Кабінету МІністрів України від 25 березня 2016 року “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”

Розпорядження міського голови від 10 грудня 2020 року № 221-ОД  “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Охтирської міської ради”

Розпорядження міського голови від 26 січня 2021 року №30-ОД “Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Охтирської міської ради”

 

Перелік питань на конкурс

Розпорядження міського голови від 15 квітня 2016 року №42-К  “Про затвердження переліку питань на перевірку знань законодавства при прийнятті на службу у структурні підрозділи Охтирської міської ради”

Розпорядження міського голови  від 15 квітня 2016 року №43-К “Про затвердження переліку питань” (УКБ та ЖКГ, управління фінансів та економіки)

Розпорядження міського голови  від 04 липня 2019 року №43-К “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.04.2016 №42-К” (юридичний відділ)

Розпорядження міського голови  від 25 листопада 2019 року №77-К “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.04.2016 №42-К (ЦНАП)

Розпорядження міського голови  від 22 січня 2020 року №2-К “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.04.2016 №42-К” (Відділ інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення)

Розпорядження міського голови  від 26 травня 2020 року №37-К “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.04.2016 №42-К” (Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю)

Розпорядження міського голови  від 25 червня 2020 року №64-К “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.04.216 №42-К” (Відділ бухгалтерського обліку та звітності)

Розпорядження міського голови  від 07 жовтня 2020 року №99-К “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.04.2016 №42-К” (Відділ освіти)

Розпорядження міського голови  від 13 січня 2021 року №3-К “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.04.2016 №42-К” (Відділ охорони здоров’я)

Розпорядження міського голови  від 26 січня 2021 року №21-К “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.04.2016 №42-К” (Відділ ДАБК)

Розпорядження міського голови  від 10 лютого 2021 року №23-К “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.04.2016 №43-К” (доповнення УКБ та ЖКГ – публічні закупівлі)

.

22.09.2021

Оголошення

про проведення конкурсу на посаду  директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича  Охтирської міської ради Сумської області

 

Найменування та місце знаходження закладу освіти Охтирська  загальноосвітня школа     І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради Сумської області

Адреса: м. Охтирка, вул. Сумська, 4

Найменування посади Директор  Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради Сумської області
Умови оплати праці Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу в установленому законом порядку.
Перелік документів для участі у конкурсі на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Особа, яка претендує на зайняття посади директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради Сумської області, особисто подає такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів  державної мови;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

–   довідку про відсутність судимості;

–   довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

–  мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи,що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий строк подання документів Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу
Місце подання документів для участі у конкурсі Охтирська міська рада, кабінет № 6

Адреса: м. Охтирка, вул. Незалежності, 11

Дата та місце початку конкурсного відбору 09 листопада  2021 року

Зал засідань Охтирської міської ради

Етапи та тривалість проведення конкурсного відбору Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування (30 тестових запитань);

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (загальний обсяг презентації –  не більше десяти сторінок у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт.) , а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (презентації).

Час на виконання конкурсних завдань становить:

– на письмове виконання тестових завдань та ситуаційного завдання – 1 година;

– на публічну презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти –  15 хвилин. Час відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування не враховується у час презентації.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі Олена Семінська

тел. 4-15-01

електронна пошта: oht.miskarada@ukr.net

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

 

09.09.2021

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  вища освіта не нижче ступеня бакалавра;

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне   володіння   комп’ютером  та  стандартним  програмним забезпеченням;

– без вимог до стажу роботи.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за   2020  рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України або копію ID – картки;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідно до частини 3 статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» передбачено, що рівень володіння державною мовою особами, зазначеними у пункті 2 частини 1 статті 9 цього Закону,  а саме посадовими особами органів місцевого самоврядування, засвідчується документом про повну загальну середню освіту (за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державним сертифікатом  про рівень володіння державною мовою (видається Національною комісією зі стандартів державної мови).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 2 поверх, кімната № 4.

.

.

01.09.2021

Оголошення про проведення конкурсу на посаду  директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6  Охтирської міської ради Сумської області

 

Найменування та місце знаходження закладу освіти Охтирська  загальноосвітня школа     І-ІІ ступенів № 6 Охтирської міської ради Сумської області

Адреса: м. Охтирка, вул. Сумська, 44

Найменування посади Директор  Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6  Охтирської міської ради Сумської області
Умови оплати праці Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу в установленому законом порядку.

 

Перелік документів для участі у конкурсі на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Особа, яка претендує на зайняття посади директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6  Охтирської міської ради Сумської області, особисто подає такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

–   довідку про відсутність судимості;

–   довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

–  мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи,що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий строк подання документів Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу
Місце подання документів для участі у конкурсі Охтирська міська рада, кабінет № 6

Адреса: м. Охтирка, вул. Незалежності, 11

Дата та місце початку конкурсного відбору 20 жовтня  2021 року

Зал засідань Охтирської міської ради

Етапи та тривалість проведення конкурсного відбору Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування (30 тестових запитань);

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (загальний обсяг презентації –  не більше десяти сторінок у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт.) , а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (презентації).

Час на виконання конкурсних завдань становить:

– на письмове виконання тестових завдань та ситуаційного завдання – 1 година;

– на публічну презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти –  15 хвилин. Час відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування не враховується у час презентації.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі Олена Семінська

тел. (05446) 4-15-01

електронна пошта: oht.miskarada@ukr.net

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

17.08.2021

Про проведення конкурсу на заміщення посади директора Охтирської дитячої музичної школи імені П. С. Білинника

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», статтей 21-1, 21-2, 21-3,, 21-4, 21-5 Закону України «Про культуру» та Статуту Охтирської дитячої музичної школи імені П. С. Білинника з 18 серпня 2021 року оголошується конкурс  на заміщення посади директора Охтирської дитячої музичної школи імені П.С. Білинника.

Вимоги до кандидатів:

директором Охтирської дитячої музичної школи імені П. С. Білинника може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого рівня, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду директора школи особа, яка:

–   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

–  має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління мистецькою школою (відділу культури і туризму Охтирської міської ради).

Дата початку приймання документів: 18 серпня 2021 року.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає відділу культури і туризму Охтирської міської ради (далі Відділ) наступні документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Відділу у встановлений строк.

Перелік зазначених документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Дата початку формування конкурсних комісій: 18 серпня 2021 року.

По три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу Охтирської дитячої музичної школи імені П.С. Білинника, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.

Умови та строки проведення конкурсу.

Кандидата на посаду директора Охтирської дитячої музичної школи імені П.С. Білинника визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

За рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру» (стаття 211) та Статуті Охтирської дитячої музичної школи імені П.С. Білинника.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду директора мистецької школи, на відповідність кваліфікаційним вимогам.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку мистецької школи на один і п’ять років.

Призначення переможця конкурсів проводиться не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу.

Документи та пропозиції подаються відділу культури і туризму Охтирської міської ради за адресою: вул. Армійська, 117, м. Охтирка, 42700; електронна адреса ochtyrkakult@ukr.net.

Довідки за телефоном: 3-11-79, 3-13-27.

 

26.07.2021

 

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на вакантну посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, приватизації і оренди комунального майна управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства  Охтирської міської ради (уповноважена особа з організації та  проведення публічних закупівель) 

 

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  повна вища освіта не нижче ступеня бакалавра (освіта в галузі «Право»);

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне   володіння   комп’ютером  та  стандартним  програмним забезпеченням;

– без вимог до стажу роботи.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за   2020  рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном 4-15-01 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

08.07.2021

 

Оголошення про проведення конкурсу на посаду  директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6  Охтирської міської ради Сумської області 

 

Найменування та місце знаходження закладу освіти Охтирська  загальноосвітня школа     І-ІІ ступенів № 6 Охтирської міської ради Сумської області

Адреса: м. Охтирка, вул. Сумська, 44

Найменування посади Директор  Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6  Охтирської міської ради Сумської області

 

Умови оплати праці Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

 

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу в установленому законом порядку.

 

Перелік документів для участі у конкурсі на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Особа, яка претендує на зайняття посади директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6  Охтирської міської ради Сумської області, особисто подає такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Документами про підтвердження рівня володіння державною мовою можуть бути, зокрема, документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни.

Особа може надати інші документи,що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 

Кінцевий строк подання документів Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу

 

Місце подання документів для участі у конкурсі Охтирська міська рада, кабінет № 6

Адреса: м. Охтирка, вул. Незалежності, 11

Дата та місце початку конкурсного відбору 26 серпня  2021 року

Зал засідань Охтирської міської ради

Етапи та тривалість проведення конкурсного відбору Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування (30 тестових запитань);

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (загальний обсяг презентації –  не більше десяти сторінок у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт.) , а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (презентації).

Час на виконання конкурсних завдань становить:

– на письмове виконання тестових завдань та ситуаційного завдання – 1 година;

– на публічну презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти –  15 хвилин. Час відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування не враховується у час презентації.

 

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі Олена Семінська

тел. 4-15-01

електронна пошта: oht.miskarada@ukr.net

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

 

06.07.2021

Відділ освіти Охтирської міської ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади консультанта  комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників

Охтирської міської ради Сумської області».

Адреса комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області»: вул. Гафановича, 12 м. Охтирка, Сумська обл., 42700.

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Вимоги до кандидата:

 • вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра;
 • стаж роботи не менше 5-ти років;
 • вільне володіння державною мовою.

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • копію паспорта громадянина України;
 • автобіографію та/або  резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної )  роботи не менше п’яти років на день їх подання.

Особи, які  виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Термін подачі документів – 30 календарних днів з моменту оприлюднення оголошення про конкурс.

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича, 12.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича, 12, м. Охтирка,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, email: vid.osvitkhtyrka@meta.ua.

 

 

15.06.2021 року

 

Охтирська міська рада оголошує конкурс на вакантну посаду заступника начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта відповідного професійного  напрямку не  нижче ступеня магістра, спеціаліста;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2020 рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 2 поверх, кімната № 4.

24.05.2021 року

Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області” оголошує конкурс на заміщення вакантної посади вчителя-дефектолога установи.

Найменування та місце знаходження ІРЦ: 

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області».  Адреса: м. Охтирка, вул. Шевченка, 60 (А) .

 

Найменування посади:

Вчитель-дефектолог комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області»

 

Умови оплати праці:

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду вчителя-дефектолога:

Вища педагогічна освіта не не нижче ступеня магістра за спеціальністю  «Дефектологія (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)» або «Корекційна освіта (за нозологіями)», «Спеціальна освіта» стаж роботи 3 або більше років, володіння державною мовою.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається  резюме в довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію (копії)  документа (документів) про освіту із додатком;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Прийом документів здійснюється відділом освіти Охтирської міської ради  (вул. Гафановича, 12)  з  24 травня 2021 року по 22 червня 2021 року

 

Дата та місце проведення конкурсного відбору:

5 липня 2021року

відділ освіти Охтирської міської ради

Адреса: м. Охтирка, вул. Гафановича, 12

Етапи проведення конкурсного відбору

Конкурс передбачає:

–  складання кваліфікованого іспиту за напрямами: знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, знання основ спеціальної педагогіки, знання основ управління закладом освіти. Іспит складається з 3-х питань  по одному питанню з кожного напряму.

– Проведення   співбесіди.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи,

яка надє додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору

Манойло Оксана Олександрівна

Моб. тел.066 346 0166

E-mail: okhturka.irc@meta.ua

Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства України кандидатами на зайняття вакантної посади вчителя-дефектолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області»

 

17.05.2021 року

Відповідно до частини другої ст.13 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», оголошується конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення».

Комунальна установа «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення» є закладом соціального захисту населення, надає соціальні послуги  особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах денного перебування.

Юридична адреса комунальної установи   «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення»:

вул. пров. Григорія Чикала, 1,  м. Охтирка, Сумська область

Основні напрямки діяльності комунальної установи «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення»:

На  надання  соціальних  послуг:

– громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб  працездатного  віку  на  період  до  встановлення  їм  групи інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування  і  потребують  постійної  сторонньої допомоги;

– громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній  службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з  інвалідністю,  осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо   середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Умови оплати праці директора комунальної установи ««Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення» визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу, що затверджуються наказом Міністерства соціальної політики України.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 17 травня  2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 31 травня 2021 року, 17.00 год. включно.

Адреса, за якою приймаються документи для участі в конкурсі: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1, каб. 35, E_mail: info5920@ukr.net

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

Зінаїда Шандиба, тел. 4-15-30, електронна пошта: info5920@ukr.net

 

Для участі в конкурсі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою такі документи:

-заяву про участь у конкурсі за формою;

-належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

-автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-мотиваційний лист складений у довільній формі;

-довідку про відсутність судимості;

-перспективний план розвитку комунальної установи ««Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення».

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою, претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Вимоги до претендента:

-громадянство України;

-освіта вища (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки;

-стаж роботи на керівній посаді або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня не менше п’яти років;

-відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;

-знання державної мови;

-навики роботи з комп’ютером та знання відповідних програмних засобів.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається управлінням соціального захисту населення Охтирської міської ради.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

-неподання ним повного пакета документів, визначеного в умовах конкурсу;
-його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518 (освіта вища (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки ; стаж роботи на керівній посаді або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня не менше п’яти років);
-наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;
-визнані в установленому порядку недієздатними;

-у разі прийняття на посаду будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими родичами;

-в інших випадках, установлених законами.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються щодня з 08.00 до 17.00 (п’ятниця до 15.45), крім вихідних днів з 17 травня 2021 року до 27 травня 2021 року управлінням соціального захисту населення Охтирської  міської ради  за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1,  та електронною поштою info5920@ukr.net.

Контактний телефон (05446) 4-15-30.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА КОНКУРС

Детальніше у розділі “Конкурс на посаду директора” за посиланням https://okhtyrkamr.gov.ua/міська-рада/соціальні-служби-міста/ку-охтирський-міський-центр-соціальн/

 

 

13.05.2021 року

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної  посади головного спеціаліста, інспектора відділу державного архітектурно-будівельного контролю Охтирської міської ради.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура);

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне   володіння   комп’ютером  та  стандартним  програмним забезпеченням;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/ або державній службі не менш одного року або в іншій сфері не менш як три роки.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за   2020 рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Прийом документів здійснюється  за адресою вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка,                           вул. Чкалова, 27-а, тел: (05446) 6-30-80, Е-mail: dabkohtyrka@gmail.com»

 

26.04.2021 року

Оголошення про проведення конкурсу на посаду на посаду директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  імені Р.К. Рапія Охтирської міської ради Сумської області

Найменування та місце знаходження закладу освіти Охтирська  загальноосвітня школа     І-ІІІ ступенів № 5 імені Р.К. Рапія Охтирської міської ради Сумської області

Адреса: м. Охтирка, вул. Армійська , 107

Найменування посади Директор  Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  імені  Р.К. Рапія  Охтирської міської ради Сумської області
Умови оплати праці Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу в установленому законом порядку.
Перелік документів для участі у конкурсі на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Особа, яка претендує на зайняття посади директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  імені Р.К. Рапія Охтирської міської ради Сумської області, особисто подає такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

–   довідку про відсутність судимості;

–   довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

–  мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Документами про підтвердження рівня володіння державною мовою можуть бути, зокрема, документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни.

Особа може надати інші документи,що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий строк подання документів Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу
Місце подання документів для участі у конкурсі Охтирська міська рада, кабінет № 6

Адреса: м. Охтирка, вул. Незалежності, 11

Дата та місце початку конкурсного відбору 16  червня  2021 року

Зал засідань Охтирської міської ради

Етапи та тривалість проведення конкурсного відбору Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування (30 тестових запитань);

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (загальний обсяг презентації –  не більше десяти сторінок у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт.) , а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (презентації).

Час на виконання конкурсних завдань становить:

– на письмове виконання тестових завдань та ситуаційного завдання – 1 година;

– на публічну презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти –  15 хвилин. Час відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування не враховується у час презентації.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі Олена Семінська

тел. 4-15-01

електронна пошта: oht.miskarada@ukr.net

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

ПРОТОКОЛ № 1 засідання конкурсної комісії 

 

29.03.2021 року

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради Сумської області

 

Найменування та місце знаходження закладу освіти Охтирська  загальноосвітня школа     І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради Сумської області

Адреса: м. Охтирка, вул. Сумська, 4

Найменування посади Директор  Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради Сумської області
Умови оплати праці Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу в установленому законом порядку.
Перелік документі для участі у конкурсі на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Особа, яка претендує на зайняття посади директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради Сумської області особисто подає такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

–   довідку про відсутність судимості;

–   довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

–  мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Документами про підтвердження рівня володіння державною мовою можуть бути, зокрема, документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови.

Особа може надати інші документи,що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий строк подання документів Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу
Місце подання документів для участі у конкурсі Охтирська міська рада, кабінет № 6

Адреса: м. Охтирка, вул. Незалежності, 11

Дата та місце початку конкурсного відбору 12 травня  2021 року

Зал засідань Охтирської міської ради

Етапи та тривалість проведення конкурсного відбору Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування (30 тестових запитань);

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (загальний обсяг презентації –  не більше десяти сторінок у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт.) , а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (презентації).

Час на виконання конкурсних завдань становить:

– на письмове виконання тестових завдань та ситуаційного завдання – 1 година;

– на публічну презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти –  15 хвилин. Час відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування не враховується у час презентації.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі Олена Семінська

тел. 4-15-01

електронна пошта: oht.miskarada@ukr.net

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

28 квітня 2021 року відбулося засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  директора Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради Сумської області. За результатами перевірки поданих учасником документів на відповідність установленим вимогам  комісією прийнято рішення про допущення до участі в конкурсному відборі  кандидата Шейко Наталії Віталіївни. Конкурсне випробування відбудеться 12 травня 2021 року.

Протокол №1 засідання конкурсної комісії

 

 

05.03.2021 року

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу з організації діяльності ради Охтирської міської ради на час перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  вища освіта не  нижче ступеня магістра, спеціаліста;

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне   володіння   комп’ютером  та  стандартним  програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за   2020  рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 2 поверх, кімната № 4.

 

04.03.2021 року

Відділ освіти Охтирської міської ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади консультанта комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області»

Найменування та місце знаходження закладу Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області»

Місце знаходження: вул. Гафановича, 12, м. Охтирка, Сумська обл., 42700.

Найменування посади та умови праці Консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області»

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладі та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

Кваліфікаційні вимоги

до консультанта Центру

Посаду консультанта комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області» може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче ступеня магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як 5 років, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу
Перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі Особа, яка претендує на зайняття посади консультанта комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області» особисто подає такі документи:

–         заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

–         копію паспорта громадянина України;

–         автобіографію  та/або  резюме (за вибором учасника конкурсу);

–         копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

–         документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

–         копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної )  роботи не менше п’яти років на день їх подання.

Документами про підтвердження рівня володіння державною мовою можуть бути, зокрема, документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови.

Особа може надати інші документи,що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Копії документів, поданих до конкурсної комісії, завіряються власноручно власниками цих документів із додержанням вимог стандартів з діловодства.

Документи приймаються впродовж 20 календарних днів з моменту оприлюднення оголошення про конкурс.

Прийом документів здійснюється за адресою:

вул. Гафановича, 12, 2-й поверх, каб. № 1

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість Конкурсний відбір відбудеться не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

Конкурс складається з наступних етапів:

І етап – письмовий кваліфікаційний іспит, який проводиться за напрямами:

–          знання законодавства у галузі освіти;

–          знання щодо організації інклюзивного навчання;

–          знання основ управління  закладом освіти.

Іспит складається  з 3-х питань. Загальний час для проведення іспиту становить не більш, як 60 хвилин.

ІІ етап – співбесіда, яка проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Місце проведення конкурсу – вул. Гафановича, 12,

м. Охтирка, Сумська область, 42700

Прізвище, ім’я,

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі

Альжинська Галина Олександрівна

тел. 066-962-88-35

E-mail: cprpp@ukr.net

 

 

Перелік питань для перевірки знання законодавства України кандидатом на зайняття вакантної посади консультанта комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області»

 

01.03.2021 року

Охтирська міська рада оголошує конкурси на заміщення вакантної посади: начальника юридичного відділу, юрисконсульта апарату міської ради та її виконавчого комітету.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції за 2020 рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 2 поверх, кімната № 4.

 

01.03.2021 року

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:  начальника інспекції з благоустрою Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта відповідного напрямку не  нижче ступеня магістра, спеціаліста;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції за 2020 рік
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 2 поверх, кімната № 4.

 

26.01.2021 року

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на вакантну посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, приватизації і оренди комунального майна управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства  Охтирської міської ради ( уповноважена особа з організації та проведення публічних закупівель)

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта не нижче ступеня бакалавра (освіта в галузі економіки та фінансів);

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та стандартним  програмним забезпеченням;

– без вимог до стажу роботи.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за   2020  рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-01 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

 

22.01.2021

Відділ освіти Охтирської міської ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади вчителя-логопеда комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області» на період  тимчасового увільнення основного працівника до його фактичного виходу.

Адреса комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області»: м. Охтирка, вул. Шевченка, 60 (А).

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Вимоги: вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра за спеціальністю корекційна освіта (логопедія), стаж роботи 3 або більше років, володіння державною мовою, знання комп’ютера та стандартного програмного забезпечення на рівні впевненого користувача.

Необхідно надати наступні документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається  резюме в довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію  документа про освіту із додатком;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Прийом документів здійснюється відділом освіти Охтирської міської ради (вул. Гафановича, 12)  з  22 січня 2021 року по 20 лютого 2021 року.

За додатковою  інформацією звертатися:

Моб. тел.066 346 0166

E-mail: okhturka.irc@meta.ua

Інформація про підсумки проведення конкурсу

 

 

20.01.2021

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста, юрисконсульта відділу державного архітектурно-будівельного контролю Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (право);

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/ або державній службі не менш одного року або в іншій сфері не менш як три роки.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2020  рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в засобах масової інформації.

Прийом документів здійснюється  за адресою вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Чкалова, 27-а, тел: 6-30-80, Е-mail: dabkohtyrka@gmail.com

 

12.01.2021

Відділ освіти Охтирської міської ради оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області»: консультант – 3 штатні одиниці, психолог – 1 штатна одиниця.

Адреса комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області»: вул. Гафановича, 12 м. Охтирка, Сумська обл., 42700.

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Вимоги до кандидатів:

 • вища педагогічна (для психолога – психологічна) освіта не нижче ступеня магістра;
 • стаж роботи не менше 5-ти років;
 • вільне володіння державною мовою.

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • копію паспорта громадянина України;
 • автобіографію та/або  резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної )  роботи не менше п’яти років на день їх подання.

Особи, які  виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Термін подачі документів – 20 календарних днів з моменту оприлюднення оголошення про конкурс.

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Гафановича,12.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича,12, м. Охтирка відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, e-mail: vid.osvit.оkhtyrka@meta.ua.

Перелік питань для перевірки знання законодавства України кандидатами на зайняття вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників педагогічних працівників

 

12.01.2021

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на вакантну посаду начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства  Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта відповідного напрямку не  нижче ступеня магістра, спеціаліста;

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне   володіння   комп’ютером  та  стандартним  програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за   2020  рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в ЗМІ.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-01 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

 

04.01.2021

ОГОЛОШЕННЯ конкурсної комісії про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника  державного, комунального закладу охорони здоров’я”, Єдиних кваліфікаційних вимог для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров’я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України, наказ відділу охорони здоров’я Охтирської міської ради «Про оголошення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня»» від 15.12.2020 №01-11/69, наказ відділу охорони здоров’я Охтирської міської ради «Про затвердження складу конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» від 31.12.2020 №01-11/75

Найменування установи, організації: Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня”

Юридична адреса закладу: 42700, Сумська область, м.Охтирка, вул. Петропавлівська, 15.

Основні напрямки діяльності закладу:

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому чинним законодавством України;

організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

проведення профілактичних оглядів;

придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);

навчально-методична, науково-дослідницька робота;

провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із чинним законодавством України;

здійснення іншої не забороненої чинним законодавством  України діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, територіальна громада в особі Охтирської міської ради отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими чинним законодавством України

Структура закладу затверджена рішенням сесїї Охтирської міської ради №994-МР від 22.12.2017 р. та  наказом  в.о.директора КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ» «Про внесення  змін до штатного розпису КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ» від 31.12.2020р. №410-ОД.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2020 рік складають 111367,5 тис. грн.

Умови оплати праці керівника – директора закладу визначаються укладеним контрактом з переможцем конкурсу.

Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська,2

Прийом документів проводиться з 08 год.30 хв. 05.01.2021. до 17 год. 00 хв. 21.01.2021 р

Номер телефону для довідок: 6-30-13

Адреса електронної пошти для довідок: ohoronazd@ukr.net

Перелік документів для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до оголошення ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів ;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

-план реформування закладу протягом одного року;

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою  протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:

 1. Кваліфікаційні вимоги:

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». Також, претендент повинен мати не менше 5-х років стажу на керівних посадах.

 1. Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я;  порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Дата і місце проведення конкурсу:

25.01.2021 року, за адресою: Сумська область, м.Охтирка, вул. Незалежності, 11 (Охтирська міська рада, 2 поверх, приміщення актового залу)

Протокол засідання конкурсної комісії від 25.01.2021

Протокол засідання конкурсної комісії від 26.12.2021  ( Відеотрансляція засідання)

 

28.12.2020

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на вакантну посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності, апарату міської ради та її виконавчого комітету.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта не нижче ступеня бакалавра (освіта в галузі економіки та фінансів);

– вільне володіння державною мовою;

– вільне   володіння   комп’ютером  та  стандартним  програмним забезпеченням;

– без вимог до стажу роботи.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за   2020  рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в ЗМІ.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 2 поверх, кімната № 4.

 

 

23.12.2020

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на вакантну посаду начальника юридичного відділу, юрисконсульта апарату міської ради та її виконавчого комітету.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне   володіння   комп’ютером  та  стандартним  програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;

– присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2020  рік;

– копії сторінок паспорту громадянина України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документівтридцять днів з дня публікації даного оголошення в ЗМІ.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 2 поверх, кімната № 4.

 

17.12.2020

Наказ  від 15.12.2020 року № 01-11/69                                                                                    

Про оголошення конкурсу на зайняття  посади керівника комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня»

    Відповідно до п. 3.2.10 та п. 3.3.23 Положення про відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради, затверджене рішенням сесії Охтирської міської ради від 24 травня 2018 оку № 1158-МР, керуючись ч.9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», з метою призначення на посаду керівника комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня»

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня».

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Охтирської міської ради оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» до Охтирської міської ради та початок формування конкурсної комісії.

3. Звернутися до комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» з листом про надання пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії з числа представників трудового колективу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.»

 

«Оголошення про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня»

 1. Відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня».
 1. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

– представники органу управління (від Охтирської міської ради);

– представники трудового колективу комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня»;

– представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання  у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників органу управління.

 1. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до відділу охорони здоров’я Охтирської міської ради (адреса: вул. Київська, 2, м.Охтирка, Сумська область), як органу управління протягом 15 днів з моменту оприлюднення даного оголошення на веб-сайті Охтирської міської ради до 31 грудня 2020 року.

Просимо громадськість та трудовий колектив комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» подати свої пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії»

 

14.12.2020

Відділ освіти Охтирської міської ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади вчителя-логопеда комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області» на період  тимчасового увільнення основного працівника до його фактичного виходу.

Адреса комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області»: м. Охтирка, вул. Шевченка, 60 (А).

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Вимоги: вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра за спеціальністю корекційна освіта (логопедія), стаж роботи 3 або більше років, володіння державною мовою, знання комп’ютера та стандартного програмного забезпечення на рівні впевненого користувача.

Необхідно надати наступні документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається  резюме в довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію  документа про освіту із додатком;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Прийом документів здійснюється відділом освіти Охтирської міської ради (вул. Гафановича, 12) з  14 грудня 2020 року по 12 січня 2020 року.

За додатковою  інформацією звертатися:

Моб. тел.095 55 67 249

E-mail: okhturka.irc@meta.ua

 

07.12.2020

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на вакантну посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера апарату міської ради та її виконавчого комітету.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  повна вища освіта в галузі економіки та фінансів;

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне   володіння   комп’ютером  та  стандартним  програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за   2019  рік ( у разі подання документів у 2021 році  –  за 2020 рік);
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення в ЗМІ.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 2 поверх, кімната № 4.

 

30.11.2020

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на вакантну посаду начальника відділу охорони здоровя Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища медична освіта, досвід з лікувально – профілактичної та адміністративної роботи;

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне   володіння   комп’ютером  та  стандартним  програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документівтридцять днів з дня публікації даного оголошення в ЗМІ.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул.Незалежності, 11, 2 поверх, кімната № 4.

 

13.11.2020

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської   Сумської області», що знаходиться за адресою: м. Охтирка,  вул.Гафановича,12.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра;
 • стаж роботи за фахом не менше п’яти років;  вільне володіння державною мовою;
 • організаторські здібності.

Основні посадові обов’язки директора:

– розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження  засновнику;

– затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу  відповідно до стратегії розвитку Центру;

– призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

– затверджує режим роботи Центру за погодженням з Уповноваженим органом засновника;

– залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

– створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;

– видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

– використовує  в установленому Засновником порядку майном Центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

– забезпечує ефективність використання майна Центру;

– забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

– діє від імені Центру без довіреності;

– може вносити Засновнику пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;

– подає  Уповноваженому органу засновника  річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру;

– укладає колективний договір;

– представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

– вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до   законодавства.

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто  конкурсній комісії такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • копію паспорта громадянина України;
 • автобіографію та/або  резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної )  роботи не менше п’яти років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості.

Особа, яка  виявила бажання взяти участь у конкурсі,може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Термін подачі документів – 20 календарних днів з моменту оголошення про конкурс, з дати виходу оголошень у друкованих ЗМІ.

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11,  1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул..Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89,

Email: vid.osvitkhtyrka@meta.ua

 

11.11.2020

Охтирська міська  рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади  спеціаліста І категорії   з питань  позашкільної освіти  та виховної роботи  відділу освіти Охтирської міської ради

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища педагогічна освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого  самоврядування   або державній службі  не менше 3 років, або стаж педагогічної роботи  не менше п’яти років;

– вільне  володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та стандартним  програмним забезпеченням.

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації цього  оголошення.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам  і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної  комісії такі документи:

 •  заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи  місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 •  дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому  встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;
 • копії 1 та 2 сторінок паспорту громадянина України (засвідчується кадровою службою);
 •  копію військового квитка (для військовослужбовців  або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно  своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11,  1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, Email: vid.osvitkhtyrka@meta.ua

 

09.10.2020

Про проведення конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу «Публічна бібліотека Охтирської міської об’єднаної територіальної громади Сумської області»

У відповідності до Закону України «Про культуру», з 12 жовтня 2020 року оголошується конкурс  на заміщення посади директора комунального закладу «Публічна бібліотека Охтирської міської об’єднаної територіальної громади Сумської області».

Вимоги до кандидатів:

вища освіта відповідного напрямку, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури (відділу культури і туризму Охтирської міської ради).

Дата початку приймання документів: 12 жовтня 2020 року.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає відділу культури і туризму Охтирської міської ради (далі Відділ) наступні документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову або електронну адреси Відділу.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Дата початку формування конкурсної комісії: 12 жовтня 2020 року.

Умови та строки проведення конкурсу.

Кандидата на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека Охтирської міської об’єднаної територіальної громади Сумської області» визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

Призначення переможця конкурсів проводиться не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу.

Документи та пропозиції подаються відділу культури і туризму Охтирської міської ради за адресою: вул. Армійська, 117, м. Охтирка, 42700; електронна адреса ochtyrkakult@ukr.net.

Довідки за телефоном: 3-11-79, 3-13-27.

Фінансовий звіт закладу

Колективний договір

Матеріально-технічна база закладу

Звіт про роботу

Кандидати, які подали документи на участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу Публічна бібліотека Охтирської міської об’єднаної територіальної громади Сумської області»:

ФОМІЧОВА А.М.

ЖУРАВЕЛЬ Н.Д.

ОХОНЬКО Н.В.

Протокол №1 конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на заміщення посади директора КЗ “Публічна бібліотека Охтирської міської ОТГ”

Презентаційні матеріали конкурсантів:

ФОМІЧОВА А.М.

ЖУРАВЕЛЬ Н.Д  

ОХОНЬКО Н.В.

Протокол №2 конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на заміщення посади директора КЗ “Публічна бібліотека Охтирської міської ОТГ”

Протокол лічильної комісії з проведення конкурсного добору на заміщення посади директора КЗ “Публічна бібліотека Охтирської міської ОТГ”

Розпорядження міського голови результати конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу «Публічна бібліотека Охтирської міської об’єднаної територіальної громади Сумської області»

Трудовий контракт між міським головою та директором КЗ “Публічна бібліотека Охтирської міської ОТГ”

07.10.2020 

Охтирська міська рада оголошує конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської Сумської області», що знаходиться за адресою: м. Охтирка,  вул.Гафановича,12.

Вимоги до кандидатів:

 • вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра;
 • стаж роботи за фахом не менше п’яти років;  вільне володіння державною мовою;
 • організаторські здібності.

Основні посадові обов’язки директора:

– розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження  засновнику;

– затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу  відповідно до стратегії розвитку Центру;

– призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

– затверджує режим роботи Центру за погодженням з Уповноваженим органом засновника;

– залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

– створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;

– видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

– використовує  в установленому Засновником порядку майном Центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

– забезпечує ефективність використання майна Центру;

– забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

– діє від імені Центру без довіреності;

– може вносити Засновнику пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;

– подає  Уповноваженому органу засновника  річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру;

– укладає колективний договір;

– представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

– вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до   законодавства.

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто  конкурсній комісії такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • копію паспорта громадянина України;
 • автобіографію  та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної )  роботи не менше п’яти років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості.

Особа, яка  виявила бажання взяти участь у конкурсі,може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Термін подачі документів – 20 календарних днів з моменту оголошення про конкурс, з дати виходу оголошень у друкованих ЗМІ.

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11,  1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул..Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, E-mail: vid.osvit.оkhtyrka@meta.ua

 

10.09.2020

Охтирська міська рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської   Сумської області», що знаходиться за адресою: м. Охтирка,  вул.Гафановича,12.

Вимоги до кандидатів:

 • вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра;
 • стаж роботи за фахом не менше п’яти років;
 • вільне володіння державною мовою;
 • організаторські здібності.

Основні посадові обов’язки директора:

– розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження  засновнику;

– затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу  відповідно до стратегії розвитку Центру;

– призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

– затверджує режим роботи Центру за погодженням з Уповноваженим органом засновника;

– залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;

– створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;

– видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

– використовує  в установленому Засновником порядку майном Центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

– забезпечує ефективність використання майна Центру;

– забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

– діє від імені Центру без довіреності;

– може вносити Засновнику пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;

– подає  Уповноваженому органу засновника  річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру;

– укладає колективний договір;

– представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

– вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до   законодавства.

Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто  конкурсній комісії такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • копію паспорта громадянина України;
 • автобіографію та/або  резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної )  роботи не менше п’яти років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості.

Особа, яка  виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Термін подачі документів – 20 календарних днів з моменту оголошення про конкурс.

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11, 1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, email: vid.osvitkhtyrka@meta.ua.

 

09.09.2020

Охтирська міська  рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади  спеціаліста І категорії   з питань позашкільної освіти та виховної роботи  відділу освіти Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  повна вища  педагогічна освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування   або державній службі  не менше 3 років, або стаж педагогічної роботи  не менше п’яти років;

–   вільне  володіння державною мовою;

–  вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням.

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації цього  оголошення.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

– присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2019 рік;

– копії 1 та 2 сторінок паспорту громадянина України (засвідчується кадровою службою);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11,  1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, email: vid.osvitkhtyrka@meta.ua.

 

09.09.2020

Охтирська міська  рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста   з питань дошкільної освіти та початкової освіти відділу освіти Охтирської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  повна вища  педагогічна освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування   або державній службі  не менше 3 років, або стаж педагогічної роботи  не менше п’яти років;

–   вільне  володіння державною мовою;

–  вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням.

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації цього  оголошення.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

–        заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

–        заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

–        дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

–        копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

–        присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

–        декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

–        копії 1 та 2 сторінок паспорту громадянина України (засвідчується кадровою службою);

–       копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

–        довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Прийом документів здійснюється за адресою вул. Незалежності, 11,  1 поверхкімната № 6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Охтирка, вул. Гафановича,12,  відділ освіти Охтирської міської ради;  т. 2-46-89, email: vid.osvit.оkhtyrka@meta.ua.

 

10.08.2020 

Відділ освіти Охтирської міської ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади вчителя-дефектолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області», що знаходиться за адресою вул. Шевченка, 60 А. Оплата праці здійснюється відповідно до штатного розпису.

Вимоги: вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра за спеціальністю «Дефектологія (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)» або «Корекційна освіта (за нозологіями)», «Спеціальна освіта», бажано мати стаж роботи, володіння державною мовою, знання комп’ютера та стандартного програмного забезпечення на рівні впевненого користувача.

Необхідно надати наступні документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається  резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;

–  копію  документа про освіту із додатком;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Прийом документів здійснюється відділом освіти Охтирської міської ради (вул. Гафановича, 12) з  10 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року. 

За додатковою  інформацією звертатися:

Моб. тел. 095 55 67 249

E-mail: okhturka.irc@meta.ua

 

05.08.2020

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Охтирської міської ради:

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку підготовки;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням;

– стаж роботи на посаді бухгалтера на підприємстві, установі та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2019 рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном 4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

30.07.2020

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації Охтирської міської ради на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років основного працівника.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра за спеціальністю правознавство;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року;

– стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;

– успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;
 • присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»  за   2019 рік;
 • копії сторінок паспорту громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м.Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

16.07.2020 

Управління соціального захисту населення Охтирської міської  ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з питань контролю за додержанням законодавства про працю відділу соціально-трудових відносин та зайнятості населення.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища економічна або юридична освіта за освітнім ступенем спеціаліст, магістр, стажем роботи за фахом: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років;

– досконале володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;
 • копії сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);
 • 2 фотокартки розміром 4х6 см;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

Інформацію щодо вимог до кандидатів можна отримати за телефоном 4-15-30.

 

10.06.2020 року

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера відділу охорони здоров’я Охтирської міської ради:

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку підготовки;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням;

– стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;

– присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2019 рік;

– копії сторінок паспорту громадянина України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном 4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

 

04.06.2020 року

Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), стажем роботи за фахом у державній службі не менше  3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах управління  не менше 5 років.

– досконале володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2019 рік;

– копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);

– 2 фотокартки розміром 4х6 см;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

Інформацію щодо вимог до кандидатів можна отримати за телефоном  4-15-30.

 

04.06.2020 року

Управління соціального захисту населення Охтирської міської  ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії, інформатора-координатора сектору прийому громадян відділу соціальних виплат.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (бакалавра), стажем роботи за фахом у державній службі не менше  3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах управління  не менше 5 років.

– досконале володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

–  копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);

– 2 фотокартки розміром 4х6 см;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

Інформацію щодо вимог до кандидатів можна отримати за телефоном  4-15-30.

 

 

04.06.2020 р

Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії сектору прийому громадян відділу соціальних виплат.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (бакалавра), стажем роботи за фахом у державній службі не менше  3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах управління  не менше 5 років.

– досконале володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

– копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);

– 2 фотокартки розміром 4х6 см;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

Інформацію щодо вимог до кандидатів можна отримати за телефоном  4-15-30.

 

 

04.06.2020

Управління соціального захисту населення Охтирської міської  ради оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору прийняття рішення відділу соціальних виплат.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), стажем роботи за фахом у державній службі не менше  3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах управління  не менше 5 років.

– досконале володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до конкурсної комісії управління такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

–  копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України (засвідчується кадровою службою);

– 2 фотокартки розміром 4х6 см;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1.

Інформацію щодо вимог до кандидатів можна отримати за телефоном  4-15-30.

 

 

28.05.2020 року

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера апарату міської ради та її виконавчого комітету:

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку підготовки;

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням;

– стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;

– присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

– копії сторінок паспорту громадянина України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

 

28.05.2020

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Охтирської міської ради:

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку підготовки;

–  вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та програмним забезпеченням;

– стаж роботи на посаді бухгалтера на підприємстві, установі та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;

– присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

– підтвердження про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»   за   2019 рік;

– копії сторінок паспорту громадянина України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

08.05.2020 року

Охтирська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Охтирської міської ради:

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

– вільне володіння державною мовою;

– вільне володіння комп’ютером та стандартним програмним забезпеченням;

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії документів про освіту (диплом, додаток до диплома), підвищення кваліфікації;

– присвоєння звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку (у разі наявності);

– підтвердження про подання деклараці їособи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобіганнякорупції»   за   2019 рік;

– копії сторінок паспорту громадянина України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подачі документів – тридцять днів з дня публікації даного оголошення.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном  4-15-07 або під час особистого прийому за адресою м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, 1 поверх, кімната № 6.

 

 

06.04.2020 року

НАКАЗ

03.04.2020                                                                                          № 01-11/26

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Відповідно до п. 3.2.10 та п. 3.3.23 Положення про відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради, затверджене рішенням сесії Охтирської міської ради від 24.05.2018 року № 1158-МР,  керуючись ч. 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України  від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального

закладу охорони здоров`я», з метою призначення керівника на вакантну посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

2. Подати оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» до Охтирської міської ради для його розміщення на офіційному сайті міської ради.

3. Звернутися до комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» з листом про надання пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії з числа представників трудового колективу.

4. Внести зміни до конкурсної комісії на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. начальника відділу охорони здоров’я Людмила БОТКО

 

 

06.04.2020 року 

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Відповідно до п. 3.2.10 та п. 3.3.23 Положення про відділ охорони здоров’я Охтирської міської ради, затверджене рішенням сесії Охтирської міської ради від 24.05.2018 року № 1158-МР,  керуючись ч. 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України  від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я», з метою призначення керівника на вакантну посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», відділом охорони здоров’я прийнято наказ № 01-11/26 від 03.04.2020 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

НАЗВА УСТАНОВИ: Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ: вул. Сумська,55, м. Охтирка, 42700.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: головний  лікар комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» .

ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ: 3 роки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:  вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”. Стаж роботи – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.  Вільне володіння державною мовою.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на  участь у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі щодо розвитку комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 3 роки;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“) за 2019 рік;

13) дві фотографії розміром 6х4 см.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент

Зазначені документи разом із заявою особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ:

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Охтирської міської ради. Дата початку прийняття документів – 06.04.2020 з 8.00 до 17.00. Кінцевий строк їх прийняття – 05.05.2020 включно.

Документи приймаються за адресою: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, І поверх, кабінет № 6. Довідки за телефоном: (05446) 4-15-14, 6-30-13.

ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

11 травня 2020 року за адресою: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Незалежності, 11, ІІ поверх, приміщення залу засідань.

 

Чат-бот Гаряча лінія