Шрифт:
+
Колір:
Т
Т
Т
Зображення:
Охтирська
міська рада
Погода
Виконавчий комітет
Попович Валентина Іванівна Секретар міської ради

Громадянство: громадянка України Місце народження: Україна, Сумська область, Охтирський район, село Новопостроєне Освіта: повна вища, у 1984 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. Макаренка, фізико-математичний факультет. Науковий ступінь, вчене звання: не має Нагороди, почесні звання: у 2009 році нагороджена Почесною відзнакою Сумської обласної ради «За високі досягнення» Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування: 12 травня 1996 року Ранг посадової особи місцевого самоврядування: сьомий ранг в межах четвертої категорії посад Загальний стаж роботи: з 1984 року Стаж служби в органах місцевого самоврядування: з 1989 року Стягнення: не має Трудова діяльність Місяць і рік Посада із зазначенням установи, організації, підприємства тощо вступ звільнення 08.1980 07.1984 Студентка Сумського державного педагогічного інституту ім. А Макаренка 08.1984 08.1985 Вихователь групи продовженого дня, с. Високе Охтирського району 08.1985 01.1992 Комсорг групи середніх шкіл, секретар-завідуюча відділу учнівської молоді Охтирського МК ЛКСМУ 04.1992 05.1996 Педагог-організатор виробничого житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства № 3 05.1996 03.2006 Інструктор з питань розвитку спорту, завідуюча відділом у справах сім`ї та молоді, начальник відділу у справах сім`ї, молоді, фізичної культури і спорту виконкому Охтирської міської ради 04.2006 11.2010 Обрана секретарем Охтирської міської ради 11.2010 06.2014 Начальник відділу з організації діяльності ради, зв`язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп`ютерного забезпечення, начальник відділу з організації діяльності ради 06.2014 11.2015 10.2015 Обрана секретарем Охтирської міської ради Обрана секретарем Охтирської міської ради Відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету, затвердженого розпорядженням міського голови від 28.03.2016 №78-р "Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету" Секретар міської ради Попович В.І. 1) організує підготовку сесій міської ради, проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд ради; 2) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради; 3) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради; 4) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень; 5) організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 6) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з діяльністю міської ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 7) забезпечує оприлюднення затверджених радою програм, бюджету, звітів про їх виконання; 8) вирішує питання взаємодії міської ради та її виконавчих органів з політичними партіями, та органами самоорганізації населення, що діють на території міста; 9) здійснює керівництво роботою по роз’ясненню і пропаганді політики державотворення, аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті; 10) забезпечує реєстрацію органів самоорганізації громадян, які утворюються і діють згідно з чинним законодавством на території міста; 11) вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів; 12) у разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, здійснює повноваження міського голови до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах, або до дня відкриття першої сесії міської ради; 13) у межах своїх повноважень безпосередньо координує роботу і сприяє виконанню покладених завдань відділом з організації діяльності ради; 14) очолює комісії та інші дорадчі органи при виконавчому комітеті міської ради. ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Переглянути
Мартим'янов Сергій Володимирович Заступник міського голови

Працює заступником міського голови виконавчого комітету Охтирської міської ради Громадянство громадянин України Місце народження Україна, Сумська область, м. Тростянець Освіта вища, у 2006 році закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю „Автомобільні дороги та аеродроми”, кваліфікація – магістр з будівництва Науковий ступень, вчене звання Не має Володіння мовами українською, російською – (вільно), англійською – (зі словником) Нагороди, почесні звання не має Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування 29.05.2015 Ранг посадової особи місцевого самоврядування 9 (29.05.2015) Загальний стаж роботи 14 років 4 місяці Стаж державної служби 01 місяць Депутат Ні Стягнення не має ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 09.2001 06.2006 Студент Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 06.2004 07.2004 Дорожній робочий ДП «Автобан-Україна» 06.2005 07.2005 Шляховий робітник 2-го розряду ДП «Автобан-Україна» 08.2006 08.2007 Майстер філії «Охтирський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» 08.2007 10.2009 Інженер I категорії відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Сумській області 10.2009 01.2015 Провідний інженер відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Сумській області 01.2015 05.2015 Провідний інженер відділу ремонтів, експлуатаційного утримання автодоріг, безпеки дорожнього руху та технічного контролю Служби автомобільних доріг у Сумській області 05.2015 до цього часу Заступник міського голови виконавчого комітету Охтирської міської ради. м. Охтирка. Відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету, затвердженого розпорядженням міського голови від 28.03.2016 № 78-р "Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету" заступник міського голови С.В.Мартим'янов: 1) забезпечує організацію здійснення власних та делегованих повноважень виконавчих органів міської ради в галузях житлово-комунального господарства, будівництва, у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України; 2) забезпечує реалізацію на території міста державної політики у галузі житлово-комунального господарства; 3) вирішує питання організації обслуговування населення підприємствами і установами житлово-комунального господарства; 4) організує, відповідно до чинного законодавства, контроль за експлуатацією житлового фонду підприємствами житлово-комунального господарства незалежно від їх форми власності; 5) забезпечує стабільну роботу галузі житлово-комунального господарства та впровадження енергозберігаючих технологій в її діяльності; 6) за дорученням міського голови організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення; 7) організує розробку програм та заходів щодо розвитку комунальної інфраструктури і шляхового господарства міста та здійснення контролю за їх виконанням; 8) здійснює контроль за станом благоустрою територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян та раціонального використання земельних ресурсів; 9) організує роботу по благоустрою міста, залученню на договірних засадах з цією метою трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; 10) організує роботу по проведенню загальноміських заходів, державних свят тощо; 11) вирішує питання ремонту та утримання шляхів і вулиць міста, мостів та інших споруд; 12) сприяє вирішенню питань енергозбереження в підвідомчих підприємствах, установах, організаціях, координує роботу по енергозбереженню в місті; 13) забезпечує ефективне використання комунального майна; 14) у межах чинного законодавства координує питання взаємодії виконавчих органів міської ради з підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги; 15) очолює комісії та інші дорадчі органи при виконавчому комітеті міської ради; 16) безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність: - управління житлово-комунального господарства; - відділу земельних відносин; - відділу «інспекції державного архітектурно-будівельного контролю»; 17) координує та сприяє діяльності: - КП «Благоустрій»; - КП «Охтирське міське архітектурно-планувальне бюро»; - КП «Бюро технічної інвентаризації та архітектурно-планувальних робіт»; 18) координує взаємодію виконавчих органів міської ради з: - управлінням Держземагенства в Охтирському районі Сумської області; - управлінням ветеринарної медицини в м. Охтирка; ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Переглянути
Бондаренко Олена Костянтинівна Заступник міського голови

Працює: заступник міського голови; оновлено 31.03.2016 Громадянство: громадянка України; Місце народження: Україна, Сумська область, місто Охтирка; Освіта: вища, - у 1987році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю „бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”, кваліфікація – економіст; Науковий ступінь, вчене звання: не має Нагороди, почесні звання: не має Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування: 17 квітня 2014 року; Ранг державного службовця: сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад; Загальний стаж роботи: з 02 вересня 1987 року; Стаж служби в органах місцевого самоврядування: з 05 лютого 2009 року Стягнення: не має Діяльність Місяць і рік Посада із зазначенням установи, організації, підприємства тощо вступ звільнення 09.1982 06.1987 Студентка Полтавського кооперативного інституту. м. Полтава 07.1987 06.1992 Головний бухгалтер коопзаготпрому, райкоопзаготпромторгу Охтирського РПС. м. Охтирка 06.1992 08.1993 Головний бухгалтер УЦкраїнсько-Угорського спільного підприємства „РЕСАЛТ ЛТД". м. Охтирка 08.1993 09.1994 Головний бухгалтер СП „Альбатрос". м. Охтирка 09.1994 11.1995 Головний бухгалтер Охтирської районної Ради народних депутатів. м. Охтирка 11.1995 06.1998 Головний бухгалтер Охтирської районної державної адміністрації. м. Охтирка 07.1998 12.1999 Головний бухгалтер Охтирської районної ради м. Охтирка 01.2000 08.2000 Головний бухгалтер Охтирського РайДРБУ. м. Охтирка 08.2000 06.2002 Головний бухгалтер Охтирського районне дорожнє державне підприємство (райавтодор). м. Охтирка 06.2002 04.2014 Головний бухгалтер філії „Охтирський райавтодор" ДП „Сумський облавтодор" ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України". м. Охтирка 04.2014 03.2016 Керуючий справами виконавчого комітету. м. Охтирка 03.2016 Заступник міського голови Відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету, затвердженого розпорядженням міського голови від 28.03.2016 № 78-р "Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету" заступник міського голови О.К.Бондаренко: 1) забезпечує організацію здійснення власних та делегованих повноважень виконавчих органів ради у сфері соціально-економічного розвитку, планування та обліку, в галузях бюджету, фінансів, цін, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, зовнішньоекономічної діяльності, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України; 2) сприяє здійсненню збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання трудових і фінансових ресурсів; 3) забезпечує вирішення питань, пов’язаних з підготовкою і виконанням програм соціально-економічного розвитку міста, ефективним використанням фінансових ресурсів, організує діяльність виконавчих органів міської ради в галузі інвестиційної, антимонопольної, регуляторної політики, зовнішньоекономічних зв’язків та з питань розвитку промислового комплексу міста; 4) забезпечує вирішення питань, пов’язаних з ефективним використанням фінансових ресурсів; 5) організує роботу щодо складання проекту міського бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету, щоквартальне подання раді письмових звітів про хід та результати виконання бюджету; 6) забезпечує координацію роботи виконавчих органів міської ради з підприємствами промисловості, транспорту та зв’язку, торгівлі, побуту та готельного обслуговування, банківськими структурами, страховими організаціями та установами міста; 7) сприяє створенню умов для розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій, художніх промислів і ремесел; 8) організує роботу по проведенню загальноміських заходів, державних свят тощо; 9) здійснює контроль за погашенням заборгованості із заробітної плати; 10) очолює комісії та інші дорадчі органи при виконавчому комітеті міської ради; 11) безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність: - управління фінансів; - управління економіки та інвестиційної політики; - служби у справах дітей; - відділу культури і туризму; - відділу молоді та спорту; - відділу ведення Державного реєстру виборців; - архівного відділу; 12) координує та сприяє діяльності: - Комунального підприємства шкільного харчування «Мрія»; - КП «Телерадіокомпанія« Охтирка»; - КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля»; - КЗ «Охтирський міський краєзнавчий музей»; 13) координує взаємодію виконавчих органів міської ради з: - Охтирською ОДПІ ГУ ДФС у Сумський області; - Охтирською об’єднаною державною фінансовою інспекцією; - Охтирським управлінням державної казначейської служби України Сумської області; - Охтирським міськрайонним центром зайнятості; - відділом статистики в Охтирському районі; ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Переглянути
Руденко Володимир Миколайович Керуючий справами виконавчого комітету

Працює керуючий справами виконавчого комітету Охтирської міської ради Громадянство громадянин України Місце народження м. Харків Освіта вища, у 2003 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист; у 2007 році закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація спеціаліст з фінансів. Науковий ступень, вчене звання Не має Володіння мовами українською, російською – (вільно), англійською – (зі словником) Нагороди, почесні звання не має Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування 10.03.2016 Ранг посадової особи місцевого самоврядування 8 (10.03.2016) Загальний стаж роботи 17 років 5 місяців Стаж державної служби 12 років 8 місяців Депутат Ні Стягнення не має ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 09.1998 06.2003 Студент Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 04.2003 01.2004 старший слідчий прокуратури Центрально-Міського району м. Горлівки; 01.2004 08.2004 помічник прокурора Центрально-Міського району м. Горлівки; 08.2004 01.2005 помічник прокурора м. Горлівки; 02.2005 08.2005 помічник прокурора Ленінського району м. Харкова; 08.2005 10.2005 виконуючий обов'язки прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство прокуратури Донецької області; 10.2005 11.2005 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство прокуратури Донецької області; 11.2005 07.2006 слідчий прокуратури Калінінського району м. Горлівки; 07.2006 01.2008 помічник прокурора Калінінського району м. Горлівки; 01.2008 09.2011 старший помічник прокурора Калінінського району м. Горлівки; 09.2011 11.2011 помічник прокурора Калінінського району м. Горлівки; 11.2011 06.2012 старший помічник прокурора Калінінського району м. Горлівки; 06.2012 06.2012 старший прокурор прокуратури Калінінського району м. Горлівки; 06.2012 01.2014 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності дізнання та досудового слідства прокуратури Донецької області; 01.2014 07.2014 заступник прокурора Куйбишевського району м. Донецька; 07.2014 02.2015 прокурор Конотопської міжрайонної прокуратури; 02.2015 12.2015 заступник Охтирського міжрайонного прокурора; 03.2016 до цього часу керуючий справами виконавчого комітету Охтирської міської ради Відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету, затвердженого розпорядженням міського голови від 28.03.2016 № 78-р "Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету" керуючий справами виконавчого комітету В.М.Руденко: 1) організує роботу апарату виконавчого комітету міської ради, вирішує питання організаційного, господарського, матеріально-технічного, автотранспортного забезпечення його діяльності; 2) здійснює організацію, методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в апараті виконавчого комітету та структурних підрозділах міської ради; 3) забезпечує формування планів роботи виконавчого комітету; 4) організує підготовку матеріалів та проведення засідань виконавчого комітету міської ради; 5) організує контроль за виконанням відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради рішень органів державної влади, розпоряджень і доручень міського голови та рішень виконавчого комітету; 6) підписує рішення виконавчого комітету міської ради, додатки до них та додатки до розпоряджень міського голови; 7) організує роботу та контроль за станом роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради, а також в організаціях, установах, підприємствах міста в межах наданих повноважень; 8) координує роботу з кадрових питань, здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи в апараті міської ради та в її виконавчих органах; 9) координує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради; 10) вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, почесними званнями та про заохочення міського голови; 11) вирішує питання правового забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради; 12) організовує контроль за роботою по роз’ясненню і підтримці політики державотворення, аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті; 13) забезпечує організацію здійснення власних та делегованих повноважень виконавчих органів ради у сфері соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я; 14) організує роботу по забезпеченню у межах наданих повноважень розвитку всіх видів освіти, медичного обслуговування, мережі освітніх, лікувальних закладів усіх форм власності; 15) сприяє здійсненню державної політики у сфері сім’ї та молоді, забезпечує її реалізацію на місцевому рівні, сприяє діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, науково-просвітницьких організацій; 16) вирішує питання взаємодії із засобами масової інформації; 17) очолює комісії та інші дорадчі органи при виконавчому комітеті міської ради; 18) контролює вчасне та достовірне розміщення інформації на офіційному сайті Охтирської міської ради; 19) безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність: - відділу організаційно-кадрової роботи та контролю апарату міської ради та її виконавчого комітету; - юридичного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету; - відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та її виконавчого комітету; - Центру надання адміністративних послуг; - відділу освіти; - відділу охорони здоров’я; - відділу інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення; - господарської групи; - управління соціального захисту населення; - центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; - відділу з питань державної реєстрації; 20) координує взаємодію виконавчих органів міської ради з: - Охтирською міжрайонною виконавчою дирекцією фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; - Охтирським відділенням виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; - КЗ «Охтирська центральна районна лікарня»; - КЗ «Охтирська міська стоматологічна поліклініка»; - КЗ « Охтирська міська централізована бібліотечна система»"; - КУ «Охтирський міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»; - Охтирським міськрайонним управлінням юстиції; - Територіальною державною інспекцією з питань праці у Сумській області; - Управлінням Пенсійного фонду у м. Охтирці та Охтирському районі; - Охтирським міжрайонним управлінням Держсанепідслужби у Сумській області; - КУ «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення»; - громадськими організаціями ветеранів та інвалідів, оздоровчо-спортивного спрямування, жіночими та молодіжними громадськими організаціями, Охтирською міською організацією товариства Червоного Хреста в Україні, територіальною первинною організацією Українського товариства глухих. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік

Переглянути
Радченко Тетяна Григорівна голова Громадської ради

Переглянути
Меркульцева Ліна Іванівна головний редактор газети "Роксолана-Максі"

Переглянути
Моісеєнко Володимир Михайлович голова громадської організації «Охтирсьий міський клуб голубників-любителів

Переглянути
Маркова Вікторія Петрівна голова ГО "Патріоти Охтирщини"

Переглянути
Ігор Алєксєєв Міський голова

Працює: міський голова Громадянство: громадянин України Число, місяць і рік народження: 02 серпня 1961 року Місце народження: Україна, Сумська область, місто Охтирка Освіта: вища, - у 1984році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю „промислове та цивільне будівництво”, кваліфікація – інженер-будівельник; Науковий ступінь, вчене звання: не має Нагороди, почесні звання: не має Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування: 17 березня 2014 року Ранг посадовоїособи: п'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах третьої категорії посад Загальний стаж роботи: з 03 жовтня 1983 року Стаж служби в органах місцевого самоврядування: з 07 травня 2010 року Стягнення: не має Діяльність Місяць і рік Посада із зазначенням установи, організації, підприємства тощо вступ звільнення 09.1978 08.1979 Слюсар механіко-складального цеху Охтирського заводу машинобудування м. Охтирка 09.1979 06.1984 Студент Харківського інженерно-будівельного інституту. м. Харків 08.1984 04.1987 Майстер В. Богачанської ремонтної групи Полтавського облрембудтресту. Миргородський район. 05.1987 08.1994 Майстер-будівельник, старший інженер по матеріально-технічному забезпеченню, заступник директора по комерційній діяльності Іванівської дослідно-селекційної станції. 08.1994 11.1995 Перший заступник голови районної ради по виконавчій роботі. м. Охтирка 11.1995 06.1998 Перший заступник голови Охтирської районної державної адміністрації. м. Охтирка 06.1998 02.2014 Начальник управління Рай ДРБУ, начальник філії „Охтирський райавтодор" ДП „Сумський облавтодор" ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України". м. Охтирка. 03.2014 05.2014 Секретар Охтирської міської ради 05.2014 10.2015 Міський голова 10.2015 Міський голова Відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету, затвердженого розпорядженням міського голови від 28.03.2016 № 78-р "Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету" 1.1 Міський голова Алєксєєв І.Ю.: 1) забезпечує здійснення у межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та рішень Охтирської міської ради; 2) очолює міську раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво ними, організовує в межах, визначених законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету, спрямовує діяльність секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, розподіляє між ними обов’язки ; 3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету; 4) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує їх порядок денний, головує на пленарних засіданнях ради; 5) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату ради та її виконавчого комітету; 6) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; 7) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 8) виконує функції розпорядника бюджетних та позабюджетних (цільових) коштів, використовує їх за призначенням, визначеним радою; 9) звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; 10) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету; 11) веде особистий прийом громадян; 12) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 13) підписує договори, де стороною є Охтирська міська рада або її виконавчий комітет. 14) видає розпорядження у межах своїх повноважень; 15) надає доручення з питань поточної діяльності; 16) організовує та здійснює постійний контроль за мобілізаційною підготовкою та розробкою мобілізаційних планів. Є начальником цивільного захисту міста; 17) організує та координує роботу з питань запобігання корупції; 18) координує проведення заходів щодо технічного захисту інформації; 19) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 20) організує роботу комісій, робочих груп та інших дорадчих органів, які він очолює; 21) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів; 22) безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність: - секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету; - відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій; 23) координує взаємодію виконавчих органів міської ради з: - Охтирською місцевою прокуратурою; - Охтирським міським відділенням управління Служби безпеки України в Сумській області; - Охтирським відділом поліції ГУНП України в Сумській області; - 3-ім державним пожежно-рятувальним загоном територіального управління МНС України в Сумській області; - Охтирським райвідділом управління Держтехногенбезпеки МНС України в Сумській області; - Охтирським міжрайонним відділом кримінально - виконавчої інспекції управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Сумський області; - Охтирським обєднаним міським військовим комісаріатом; - військовою частиною А-0563; 24) вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної влади вищого рівня. Графік прийому громадян Дні прийому Години прийому Виїзні прийоми Перший, третій понеділок місяця з 14.00 до 16.00 Друга, четверта середа місяця згідно з планом роботи Щопонеділка з 09.00 до 10.00 можна звернутись за телефоном 4-15-00 Телефон, факс, електронна адреса 4-15-00 факс: 4-15-00 oht.miskarada@ukr.net ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Радник міського голови - ГУТІН Ігор Борисович контактний телефон 050-604-99-28

Переглянути
Гаряча лінія

Електронний центр обробки інформації громадян