Шрифт:
+
Колір:
Т
Т
Т
Зображення:
Охтирська
міська рада
Погода
Виконавчий комітет
Попович Валентина Іванівна Секретар міської ради

Громадянство: громадянка України Місце народження: Україна, Сумська область, Охтирський район, село Новопостроєне Освіта: повна вища, у 1984 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. Макаренка, фізико-математичний факультет. Науковий ступінь, вчене звання: не має Нагороди, почесні звання: у 2009 році нагороджена Почесною відзнакою Сумської обласної ради «За високі досягнення» Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування: 12 травня 1996 року Ранг посадової особи місцевого самоврядування: сьомий ранг в межах четвертої категорії посад Загальний стаж роботи: з 1984 року Стаж служби в органах місцевого самоврядування: з 1989 року Стягнення: не має Трудова діяльність Місяць і рік Посада із зазначенням установи, організації, підприємства тощо вступ звільнення 08.1980 07.1984 Студентка Сумського державного педагогічного інституту ім. А Макаренка 08.1984 08.1985 Вихователь групи продовженого дня, с. Високе Охтирського району 08.1985 01.1992 Комсорг групи середніх шкіл, секретар-завідуюча відділу учнівської молоді Охтирського МК ЛКСМУ 04.1992 05.1996 Педагог-організатор виробничого житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства № 3 05.1996 03.2006 Інструктор з питань розвитку спорту, завідуюча відділом у справах сім`ї та молоді, начальник відділу у справах сім`ї, молоді, фізичної культури і спорту виконкому Охтирської міської ради 04.2006 11.2010 Обрана секретарем Охтирської міської ради 11.2010 06.2014 Начальник відділу з організації діяльності ради, зв`язків з громадськістю, інформаційно-аналітичного та комп`ютерного забезпечення, начальник відділу з організації діяльності ради 06.2014 11.2015 10.2015 Обрана секретарем Охтирської міської ради Обрана секретарем Охтирської міської ради Відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету, затвердженого розпорядженням міського голови від 28.03.2016 №78-р "Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету" Секретар міської ради Попович В.І. 1) організує підготовку сесій міської ради, проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд ради; 2) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради; 3) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради; 4) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень; 5) організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 6) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з діяльністю міської ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 7) забезпечує оприлюднення затверджених радою програм, бюджету, звітів про їх виконання; 8) вирішує питання взаємодії міської ради та її виконавчих органів з політичними партіями, та органами самоорганізації населення, що діють на території міста; 9) здійснює керівництво роботою по роз’ясненню і пропаганді політики державотворення, аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті; 10) забезпечує реєстрацію органів самоорганізації громадян, які утворюються і діють згідно з чинним законодавством на території міста; 11) вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів; 12) у разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, здійснює повноваження міського голови до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах, або до дня відкриття першої сесії міської ради; 13) у межах своїх повноважень безпосередньо координує роботу і сприяє виконанню покладених завдань відділом з організації діяльності ради; 14) очолює комісії та інші дорадчі органи при виконавчому комітеті міської ради. ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Переглянути
Мартим'янов Сергій Володимирович Заступник міського голови

Переглянути
Бондаренко Олена Костянтинівна Заступник міського голови

Переглянути
Руденко Володимир Миколайович Керуючий справами виконавчого комітету

Переглянути
Радченко Тетяна Григорівна голова Громадської ради

Переглянути
Меркульцева Ліна Іванівна головний редактор газети "Роксолана-Максі"

Переглянути
Моісеєнко Володимир Михайлович голова громадської організації «Охтирсьий міський клуб голубників-любителів

Переглянути
Маркова Вікторія Петрівна голова ГО "Патріоти Охтирщини"

Переглянути
Ігор Алєксєєв Міський голова

Працює: міський голова Громадянство: громадянин України Число, місяць і рік народження: 02 серпня 1961 року Місце народження: Україна, Сумська область, місто Охтирка Освіта: вища, - у 1984році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю „промислове та цивільне будівництво”, кваліфікація – інженер-будівельник; Науковий ступінь, вчене звання: не має Нагороди, почесні звання: не має Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування: 17 березня 2014 року Ранг посадовоїособи: п'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах третьої категорії посад Загальний стаж роботи: з 03 жовтня 1983 року Стаж служби в органах місцевого самоврядування: з 07 травня 2010 року Стягнення: не має Діяльність Місяць і рік Посада із зазначенням установи, організації, підприємства тощо вступ звільнення 09.1978 08.1979 Слюсар механіко-складального цеху Охтирського заводу машинобудування м. Охтирка 09.1979 06.1984 Студент Харківського інженерно-будівельного інституту. м. Харків 08.1984 04.1987 Майстер В. Богачанської ремонтної групи Полтавського облрембудтресту. Миргородський район. 05.1987 08.1994 Майстер-будівельник, старший інженер по матеріально-технічному забезпеченню, заступник директора по комерційній діяльності Іванівської дослідно-селекційної станції. 08.1994 11.1995 Перший заступник голови районної ради по виконавчій роботі. м. Охтирка 11.1995 06.1998 Перший заступник голови Охтирської районної державної адміністрації. м. Охтирка 06.1998 02.2014 Начальник управління Рай ДРБУ, начальник філії „Охтирський райавтодор" ДП „Сумський облавтодор" ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України". м. Охтирка. 03.2014 05.2014 Секретар Охтирської міської ради 05.2014 10.2015 Міський голова 10.2015 Міський голова Відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету, затвердженого розпорядженням міського голови від 28.03.2016 № 78-р "Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету" 1.1 Міський голова Алєксєєв І.Ю.: 1) забезпечує здійснення у межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та рішень Охтирської міської ради; 2) очолює міську раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво ними, організовує в межах, визначених законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету, спрямовує діяльність секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, розподіляє між ними обов’язки ; 3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету; 4) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує їх порядок денний, головує на пленарних засіданнях ради; 5) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату ради та її виконавчого комітету; 6) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; 7) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 8) виконує функції розпорядника бюджетних та позабюджетних (цільових) коштів, використовує їх за призначенням, визначеним радою; 9) звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; 10) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету; 11) веде особистий прийом громадян; 12) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 13) підписує договори, де стороною є Охтирська міська рада або її виконавчий комітет. 14) видає розпорядження у межах своїх повноважень; 15) надає доручення з питань поточної діяльності; 16) організовує та здійснює постійний контроль за мобілізаційною підготовкою та розробкою мобілізаційних планів. Є начальником цивільного захисту міста; 17) організує та координує роботу з питань запобігання корупції; 18) координує проведення заходів щодо технічного захисту інформації; 19) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 20) організує роботу комісій, робочих груп та інших дорадчих органів, які він очолює; 21) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів; 22) безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність: - секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету; - відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій; 23) координує взаємодію виконавчих органів міської ради з: - Охтирською місцевою прокуратурою; - Охтирським міським відділенням управління Служби безпеки України в Сумській області; - Охтирським відділом поліції ГУНП України в Сумській області; - 3-ім державним пожежно-рятувальним загоном територіального управління МНС України в Сумській області; - Охтирським райвідділом управління Держтехногенбезпеки МНС України в Сумській області; - Охтирським міжрайонним відділом кримінально - виконавчої інспекції управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Сумський області; - Охтирським обєднаним міським військовим комісаріатом; - військовою частиною А-0563; 24) вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної влади вищого рівня. Графік прийому громадян Дні прийому Години прийому Виїзні прийоми Перший, третій понеділок місяця з 14.00 до 16.00 Друга, четверта середа місяця згідно з планом роботи Щопонеділка з 09.00 до 10.00 можна звернутись за телефоном 4-15-00 Телефон, факс, електронна адреса 4-15-00 факс: 4-15-00 oht.miskarada@ukr.net ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Радник міського голови - ГУТІН Ігор Борисович контактний телефон 050-604-99-28

Переглянути
ГАРЯЧА ЛІНІЯ
(05446) 4-15-00
zv@okhtyrkamr.gov.ua