• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Реабілітація дітей-інвалідів

eye

70

Соціальна реабілітація дітей-інвалідів

img

Реабілітація дітей-інвалідів в Україні розглядається як проблема національного значення і займає одне з пріоритетних місцьє.

 

У області вже створена система реабілітаційної допомоги дітям-інвалідам, яка базується на основних принципах діяльності: своєчасності, безперервності, послідовності та доступності в наданні комплексної реабілітаційної допомоги дітям з фізичними та розумовими вадами.

 

Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів функціонує як соціальний заклад. Для проведення комплексної реабілітації має обладнання: різноманітні тренажери, фізіотерапевтичну апаратуру, кулькові ванни, сенсорну кімнату. З 2011 року функціонує басейн та сауна. Кабінети оснащені комп'ютерними програмами, методиками із психотерапіїДндивідуальними, груповими, сімейними психокорекційними програмами, засобами розвитку інтелектуальних і моторних здібностей.

 

У Центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти: неврологи, педіатр, логопед, психологи, вчителі-реабілітологи, середні медичні працівники, які в своїй роботі використовують сучасні реабілітаційні методики, включаючи елементи Монтессорі-терапії, Войта-терапії. За рішенням реабілітаційної комісії Центру клієнти забезпечуються медичним супроводом: медикаментозним лікуванням, масажем, лікувальною фізкультурою, гідрокінезотерапією, ортопедичними засобами (пристрій «Гравістат», параподіум; флексостеп).

 

Для дітей, віком до двох років, з метою профілактики виходу на первинну інвалідність, проводяться корекційно-розвиваючі заняття з масажу, лікувальної фізкультури, консультації спеціалістів (лікарів, психолога, логопеда, вчителя-реабілітолога).

 

Структура центру:

 

-  стаціонарне відділення для дітей-інвалідів віком від до 18 років (на 25 ліжок);

 

-  відділення «Матері та дитини» цілодобового перебування (па 20 ліжок);

 

-  відділення змішаного типу на 35 ліжок для дітей віком від до 18 років;

 

-  служба соціального патронату;

 

-  виїзна медико-соціальна бригада.

 

За необхідністю, діти-інваліди забезпечуються п'ятиразовим харчуванням. Курс реабілітації згідно з індивідуальними програмами реабілітації та рішеннями реабілітаційної комісії Центру.

 

 

 

Соціальна реабілітація система заходів, спрямованих на формування життєвої компетентності дитини-інваліда або повернення її до активної участі в житті, відновлення її соціального статусу та здатності до сімейної родинно- побутової та суспільної діяльності.

 

Соціальна реабілітація передбачає:

 

1.  Оволодіння дитиною-інвалідом основними соціальними навичками.

 

2.  Пристосування побутових умов до потреб дитини-інваліда, створення безбар'єрного середовища.

 

3.  Соціальну, педагогічну та психологічну корекцію відхилень від відповідного розвитку з метою забезпечення життє-спроможності дитини через сприйняття себе і оточуючих, оволодіння навичками спілкування, адекватної та безпечної поведінки, автономного проживання у суспільстві.

 

4.      Соціальний патронат за місцем проживання (вдома) дитини-інваліда.

 

Психологічна реабілітація система заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психологічних функцій, процесів, якостей, властивостей особистості, створення сприятливих умов для її розвитку та утвердження.

 

Психологічна реабілітація передбачає проведення психологічної діагностики особистості дитини-інваліда, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування та психологічного прогнозування.

 

Заходи з психологічної реабілітації:

 

1. Психологічна діагностика психологічне обстеження дитини-інваліда, визначення її індивідуального психологічного стану з метою виявлення можливих відхилень у психофізичному розвитку та прогнозування.

 

 

^Психологічна корекція - це спрямований і обгрунтований психологічний вплив на психічні структури особистості (пізнавальну, мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну) з метою виправлення наявних відхилень та забезпечення повноцінного розвитку й функціонування особистості.

 

З.Психологічне консультування - організоване спілкування, взаємодія між двома людьми шляхом бесіди, у ході якої психолог надає допомогу, спрямовану на підтримку дитини, на роботу з її станами, переживаннями, взаєминами, проблемами, конфліктами.

 

4.Психологічна профілактика - своєчасне попередження відхилень у сприйманні та поведінці дітей-інвалідів та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктних ситуацій.

 

5.    Психологічне прогнозування — це передбачення шляху і характеру подальшого розвитку дитини-інваліда на основі всіх пройдених до певного часу етапів дослідження, яке складається з урахуванням загальної динаміки розвитку дитини та її компенсаторних можливостей.

 

6. Педагогічна реабілітація - застосування засобів спеціального навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями здоров'я з метою формування особистості, яка володіє певним рівнем знань.

 

Методики: М. Монтессорі, Глена Домана, Й.Ривкінда «Сходинки до інформатики», ігротерапія, сенсорна інтеграція, музикотерапія, логокорекція.

 

Войта-терапія (система лікування за методикою рефлекс - локомоцій (вроджені реакції рефлекторного повзання і рефлекторного перевертання), що передбачає можливість у дітей раннього віку, переважно з групи ризику, «перетворити» патологічні реакції у фізіологічний руховий стереотип і, тим самим, запобігти формуванню органічного ураження ЦНС).

 

Бобат-терапія (нейророзвиваюча терапія, яка спрямована на пригнічення активності патологічних тонічних рефлексів, постуральних реакцій та рухових стереотипів із подальшим відновленням статики і моторних навичок залежно від віку хворого (повзання, стояння, хода).

 

Медичний супровід

 

Медичний супровід - система заходів відновлення повного або часткового фізичного та психічного здоров'я дітей - інвалідів з метою повернення їх до активної життєвої позиції та інтеграції в суспільство адекватно їх здібностям та фізичним можливостям.

 

Застосування ефективних реабілітаційних методик, великий досвід роботи фахівців, сучасне реабілітаційне обладнання забезпечують Центру одне з передових місць серед реабілітаційних закладів у Сумській області та на Україні в цілому.

 

Консультативну допомогу надають лікарі-неврологи дитячі, ортопеди, педіатр, психіатр, офтальмолог, рефлексотерапевт, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини.

 

З метою виявлення ураження м'язів кінцівок та периферичних нервів, рівня та ступеню їх ураження, ефективності реабілітаційних заходів, у Центрі проводиться електронейроміографічне обстеження пацієнтів. Напрямки роботи медичного супроводу:

 

1.Масаж: ручний (класичний, сегментарно-рефлекторний масаж, точковий, аромамасаж), апаратний („Релакс"), гідромасаж (водоструменевий, підводний душ-масаж).

 

2.Лікувальна фізкультура (лікувальна гімнастика, Войта-терапія, Бобат- терапія, метод динамічної пропріоцептивної корекції з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою „Гравістат", використання апарату еквівалентної ходьби „Параподіум", заняття на дошці Євмінова (запроваджено у 2011 році), спортивно-прикладні вправи.

 

З.Механотерапія.

 

З.І.Нейро-ортопедична корекція (лікування положенням, ортезування, виготовлення ортопедичного взуття, устілок тощо).

 

3.2. Фізіотерапія (електролікування (лікувальний електрофорез, гальванізація, ампліпульстерапія, електростимуляція, магнітотерапія, ультразвукова терапія), світлолікування (лазеротерапія (запроваджено у випромінювання), теплолікування (парафін-озокеритові аплікації), саунотерапія, водолікування (душ, лікувальні та перлинні ванни), фітотерапія, ароматерапія).

 

З.З.Рефлексотерапія (голкорефлексотерапія, акупресура, точковий масаж).

 

3.4. Гідрокінезотерапія (лікувальна гімнастика в басейні). Басейн обладнано сучасним реабілітаційним устаткуванням: гідромасаж, перлинні ванни, підводна течія, водяна пушка, «кобра».

 

3.5. Заняття у Ьасейні проводять досвідчені фахівці з фізичної реабілітації під керівництвом лікаря з лікувальної фізкультури та спортивної медицини. Фізичне навантаження у воді нормалізує роботу м'язової, нервової, серцево- судинної системи, опорно-рухового апарату, створює почуття стабільності, забезпечує психотерапевтичний вплив на організм. У приміщенні басейну обладнано сауну та масажний кабінет. Діти, які планують відвідувати басейн, повинні мати супроводжуючі документи: довідку від педіатра (дозвіл на відвідування басейну), довідку від дерматолога, довідку від гінеколога (для дівчат віком від 15 років). Дитині необхідно мати такі гігієнічні засоби: індивідуальний купальний костюм (для дітей до 5 років та для дітей з порушенням функції тазових органів і з затримкою психічного розвитку обов'язкова наявність непромокаючих трусиків), гумову шапочку, гумове взуття, мило, мочалку, рушник.

Запрошуємо на реабілітацію!

 

Адреса Центру; 40034, м. Суми, проспект МЛушпи, 16. Тел.: (0542) 60-36-30,788-897,693-824, тел./факс:

 

(0542) 60-36-30. www.infoline.sumy.ua

Назад до розділу

Опитування

Тестове опитування

,00%

,00%

Триває до 30/11/2019

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію